Nyhet - 09.03.2020 klo 14.10
Förtroendevalda

Målet en trevlig och trygg arbetsplats

Arbetarskydd handlar till stor del om förebyggande. Semih Sahin, arbetarskyddsfullmäktig för lagerarbetarna på Koivunen Oy, går regelbundet runt på arbetsplatsen. Då diskuterar han om aktuella frågor med arbetskamrater. Bild: Emilia Kangasluoma.

Arbetarskydd handlar till stor del om förebyggande. Semih Sahin, arbetarskyddsfullmäktig för lagerarbetarna på Koivunen Oy, går regelbundet runt på arbetsplatsen. Då diskuterar han om aktuella frågor med arbetskamrater. Bild: Emilia Kangasluoma.

Semih Sahin valdes till arbetarskyddsfullmäktig för lagerarbetarna på partiaffären Koivunen Oy för en ny tvåårsperiod. Ytterligare valdes han till vice förtroendeman. Han är ivrig att kunna förbättra vardagen för de anställda.

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder anställda i frågor rörande säkerhet, välbefinnande och arbetshälsa. Semih Sahin inledde i januari sin andra arbetarskyddsfullmäktigeperiod för lagerarbetarna på Koivunen Oy – en partiaffär i Helsingfors. Företaget med runt 300 anställda säljer bland annat bilreservdelar, verktyg och byggvaror. 

”Till mitt uppdrag hör att övervaka att arbetarskydds- och säkerhetsfrågor sköts lagenligt. Vår samarbetspartner Terveystalo tar åter hand om hälsofrågor bland personalen”, berättar Semih. 

Enligt honom är det viktigt att förebygga arbetsolyckor och se till en trygg arbetsmiljö för alla anställda. 
”Uppdagas det brister ska de åtgärdas så att de inte förorsakar någon skada”, säger Semih. 

Enligt honom tas arbetarskyddsfrågor bra hand om på hans arbetsplats, vilket är glädjande. 

En arbetsolycka är en plötslig och oväntad händelse i arbetet som beror på yttre faktorer och som leder till att en arbetstagare skadas. Som arbetsolycka betraktas en händelse som inträffar på ett område som hör till arbetsplatsen, på resan till eller från arbetet eller på en arbetsresa på arbetsgivarens initiativ.

Läs mer här. 

”Vi har nästan noll arbetsolyckor. Dessbättre har vi lyckats undgå allvarliga olyckor. Fast vi har smärre arbetsolyckor – hand- och fingerskador – är de ändå sällsynta”, noterar han. 

Också arbetsgivaren Koivunen Oy har satsat på välbefinnande i arbetet. Företaget har bland annat arrangerat personaltillställningar för att öka trivseln och skapa öppen dialog. Tjo och tjim kan hjälpa mot många frågor. Också förtroendemannen har varit aktiv i detta sammanhang. 

”Gemensamma tillställningar är ett bra sätt att förhindra till exempel trakasserier på arbetsplatsen. Vi diskuterar frågor och strävar efter sämja”, berättar Semih. 

Han har inget bombsäkert tips för arbetarskyddsfullmäktigeuppdraget men är säker på att han haft mycket nytta av sin långa erfarenhet. 

”Jag har arbetat hos samma arbetsgivare i 23 år. Under denna tid har arbetsplatsen och de anställda blivit riktigt bekanta. För detta uppdrag har jag naturligtvis satt mig in i viktiga lagparagrafer. Kompetensen i arbetarskyddskommissionen spelar en stor roll då vi försöker tillsammans lösa frågor”, berättar Semih. 

Arbetarskyddsfullmäktigen stöds av en arbetarskyddskommission. Före ett kommissionsmöte kan anställda föreslå frågor som ska tas upp på mötet. 

”På arbetsplatsen har vi en låda för idéer och förslag till kommissionen – du kan bidra också anonymt om du så vill. Varje vecka går jag runt på arbetsplatsen och diskuterar med anställda. De kan ställa frågor och jag samlar in förslag som vi sedan tar upp på ett möte. Vi informerar arbetsgivaren om brister.” 

Semih påminner om att förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen bildar ett bra par för att fundera på såväl arbetsförhållanden som arbetstagarrättigheter på arbetsplatsen. 

Enligt Semih är en bra arbetarskyddsfullmäktig aktiv och tar tag i frågor på eget initiativ. Titeln är inte till för att glorifiera någon utan för att verkligen åstadkomma något positivt på arbetsplatsen. 

”Det är bra om du tar an uppdraget med stor entusiasm men du ska också se kring dig. I detta uppdrag är det till fördel att vara social och positiv. Du ska behandla alla rättvist och sätta dig in i lagstiftningen”, framhäver Semih. 

”Jag ställde upp i förtroendemannavalet i höstas just därför att jag vill påverka frågor på min arbetsplats.” 

I sin vardag möter Semih ytterst konkreta arbetsförhållande- och arbetarskyddsfrågor som kan handla om lite vad som helst. 

”Det kan handla fast om att reglera värmen eller ventilationen”, nämner han. 

Uppgifter och färdigheter för sitt nya uppdrag fick Semih på en förtroendemannakurs på PAM. Han ger kursen fulla poäng och rekommenderar den åt alla andra i början av sin förtroendemannakarriär. 

Semih påminner om att också anställda med utländsk bakgrund ska få sin röst hörd i arbetslivet och de ska uppmuntras att ta emot förtroendeuppdrag på samma sätt som andra anställda. 

”Intresserar ett förtroendeuppdrag dig ska du absolut ta reda på mer”, uppmanar Semih. 

Nyheten har uppdaterats 16.3.2020 kl. 11.00: I nyheten har specificerats att Sahin representerar lagerarbetarna i sitt förtroendeuppdrag på Koivunen Oy.  

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa