Nyhet - 01.04.2016 klo 09.05

Lyckas tillämpningen?

Bild: Lassi Kaaria

Bild: Lassi Kaaria

(Tidningen Pam 4/2016) PAM börjar förhandla om hur konkurrenskraftsavtalet kunde tillämpas inom servicebranscherna. Frågan om förlängning av arbetstiden torde vara besvärligast.

Hela Finland följde förra veckan med PAMs styrelsemöte, som kom fram till beslutet: PAM går med på att förhandla med servicebranschernas arbetsgivare om hur det s.k. konkurrenskraftsavtalets paragrafer kunde tillämpas inom PAM-branscherna.

– Vi har kommit överens med arbetsgivarförbunden om de första träffarna i månadsskiftet mars-april. Då diskuterar vi preliminärt som grund för förhandlingarna och ser på den fortsatta tidtabellen, berättar PAMs intressebevakningschef Jaana Ylitalo.

PAM kommer att be medlemmarna komma med förslag om vilka PAMs mer exakta mål är i förhandlingarna. Den här veckan slutfördes förfrågan till fackavdelningarna och de förtroendevalda. Avtalsutskotten, som består av arbetstagare inom respektive bransch, diskuterade också läget förra veckan.

En av de krångligaste frågorna i förhandlingarna är förlängningen av arbetstiden. Det kan låta enkelt att förlänga den årliga arbetstiden med i snitt 24 timmar, men sanningen är en annan. Ylitalo påminner om att arbetstidssystemen inom PAM-branscherna - till exempel veckoarbetstider och söckenhelgsmodeller – är många, så det går knappast att hitta en patentlösning för alla branscher. Speciellt besvärlig är frågan om förlängningen av de deltidsanställdas arbetstider.

Den bakre gränsen för tillämpningsförhandlingarna är slutet av maj. Då ser vi om det finns färdiga resultat och om de finns sådana, huruvida PAMs styrelse godkänner eller förkastar paketet.

Läs mer i tidningen Pam 4/2016.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa