Nyhet - 16.03.2018 klo 13.39
Kollektivavtalsförhandlingar

Lösning på nationalteaterns arbetsvillkor funnen

PAM och Fackförbundet för teater och media Finland TEME har godkänt nya arbetsvillkor för nationalteaterns tekniska personal. I kollektivavtalet höjs arbetstagarnas löner med 2,75 procent och via de lokala potterna med i genomsnitt 0,7 procent under kollektivavtalsperioden (2 år).

Cirka 250 arbetstagare arbetar enligt villkoren i Finlands nationalteaters företagsspecifika kollektivavtal, bland annat dagarbetare, biljettförsäljare, kökspersonal och statister. Avtalspartnerna är PAM, Fackförbundet för teater och media Finland TEME och arbetsgivarna representeras av Finlands Teatrar rf.

Det nya kollektivavtalet gäller 1.2.2018–31.3.2020. I och med lösningen höjs arbetstagarnas löner med en allmän höjning på 1,3 procent den 1 april 2018 och den 1 april 2019 höjs lönerna med 1,45 procent.

När det gäller den allmänna höjningen 2019 är höjningen av tabellönerna minst 24 euro och löneförhöjningen minst 30 euro.

Utöver det höjs lönerna från och med den 1 juni 2018 med 0,3 procent via lokala justeringspotter och från och med den 1 april 2019 ger justeringspotten en höjning på 0,4 procent. De lokala justeringspotterna går i första hand till höjningar för arbetstagare med låga löner och för att minska löneskillnaderna mellan dem som arbetar med samma arbetsuppgifter.

Bestämmelserna i kollektivavtalet ändrades i positiv riktning på flera punkter, bland annat när det gäller tillfällig vårdledighet, introduktionsersättning och förtroendemännens rättigheter.

En nyhet är att man lyckades få in en skrivelse om formgivningstillägg i kollektivavtalet. Formgivningstillägget betalas ut till arbetstagare som vid sidan om sina arbetsuppgifter lägger tid på uppgifter inom konstnärlig formgivning på arbetsgivarens begäran. I utbetalningen av planeringstillägget tar man även hänsyn till den arbetstid som behövs för planeringen.

En annan ny sak som uppnåddes i kollektivavtalet var en särskild bestämmelse om att sexuella trakasserier och andra trakasserier är förbjudna på nationalteatern.

I samband med det bestämdes det även att man är beredd på att komplettera bestämmelserna vid behov, efter att diskrimineringsgruppen inom framställningskonst, som bereder frågan, är färdig med sin rekommendation om hur man ingriper i fall av diskriminering.

”Jag upplever att den här nya skrivelsen ökar arbetstagarnas känsla av trygghet och ökar välbefinnandet. Det är bra att trakasserier och rutinerna för att ingripa i det synliggörs även i kollektivavtalet”, konstaterar Tarja Pajuniemi, PAMs avtalsexpert.


Ta del av innehållet i det nya kollektivavtalet via PAMs Wiki-kort (på finska)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa