Nyhet - 18.03.2019 klo 14.05
Löneförhöjningar

Löneförhöjningar inom handeln och fastighetsservicebranschen i kraft 1.4 – kontrollera din lön!

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

Arbetstagarnas löner höjs i enlighet med kollektivavtalen inom handeln och fastighetsservicebranschen från och med 1.4.2019. Kom alltså i håg att kontrollera att din lön är rätt betald.

Heltidsanställdas arbetstagares och tjänstemäns månadslöner höjs med 42 euro och deltidsanställdas timlöner 26 cent inom handeln från och med 1.4.2019.
De arbetstagare som arbetar deltid och som har en lön i relation till månadslönen får en motsvarande förhöjning utgående ifrån deras arbetstid. Handelns tabellöner (minimilöner) höjs vid samma tidpunkter med 1,6 %.

Tabellöner eller branschens minimilöner för sådana arbetstagare med anställningar som inleds från och med 1.4.2019 eller senare hittar du i denna lönetabell (förhöjning på 1,6 % jämfört med från förra tabellen)

De personliga lönerna och tabellönerna höjs med 1,6 % under respektive avtalsår för förmännen inom detaljhandeln samt inom lager- och fraktverksamhet.

Exempel över hur löneförhöjningarna förverkligas ser du bland annat här.

Inom fastighetsservicebranschen höjs lönerna med 1,6 procent från och med den 1.4.2019. Kom alltså ihåg att kontrollera att din lön är rätt betald i lönekvittot för april!

I kollektivavtalen har man kommit överens om minimikrav som tillämpas inom branschen såsom lön, arbetstid, lön under sjukdomstid, helgdagsersättning osv. Villkoren är minimivillkor, som arbetgivaren åtminstone bör tillämpa för alla sina arbetstagare.

Läs mer om dessa  kollektivavtal och bekanta dig med lönetabellerna inom handeln och inom fastighetsservicesektorn

Nyheten är uppdaterad 18.3.2019 kl.14.00, gamla uppgifter från och med 2018 är borttagna. Den ursprungliga nyheten publicerades 28.3.2018.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa