Nyhet - 19.01.2018 klo 13.24
Kollektivavtalsförhandlingar

Löneförhöjningar för biografanställda preciseras i kollektivavtalsförhandlingarna

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

På slutrakan av år 2017 ingicks ett treårigt kollektivavtal för biografernas arbetstagare. PAM och arbetsgivarnas representant PALTA är för närvarande oeniga om löneförhöjningens storlek.

Löneförhöjningarna inom ramen för biografernas kollektivavtal var avtalade att träda i kraft 1.3.2018 och 1.3.2019. Lönerna var planerade att höjas enligt löneuppgörelse som gjorts inom kemi- och teknologiindustrin.

Parterna förhandlade närmare om preciseringen av förhöjningen den här veckans onsdag. Då visade det sig att det förekommer oenigheter om hur man räknar förhöjningen. PAMs avtalsexpert Marko Lindfors har tillit för att man kan få till stånd ett avtal. Följande förhandling sker redan nästa veckas torsdag 25.1.

"Målsättningen är att biografernas arbetstagare får förhöjningarna från och med mars", säger Lindfors.

I protokollet från underteckningstillfället för kollektivavtalet kom parterna överens om att ifall man inte enas kring förhöjningens storlek upprättas en medlingskommittée som löser konflikten och till vilken man kaller som ordförande en förlikningsman.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa