Nyhet - 20.12.2017 klo 09.28

Lokala avtal gjorda i de största skidcentren

I merparten av skidcentren är det klart nu om hurudana lönehöjningar man avtalat. Kuva: GettyImages

I merparten av skidcentren är det klart nu om hurudana lönehöjningar man avtalat. Kuva: GettyImages

Majoriteten av arbetstagarna i skidcenterföretagen verkar redan nu enligt de nya avtal som förhandlats fram i företagen. För dessa arbetstagare är lönehöjningen 30–60 per månad. Exempelvis för Huippupaikat -skidcentrets del gjordes förhandlingsresultatet såviså att arbetets kravnivån betonades.

PAM och arbetsgivarförbundet MaRa godkände förra veckan medlingsförslagen gjorda av riksförlikningsmannen. Enligt förlikningsförslaget avtalar man i första hand lokalt om löneförhöjningar i skidcenter- och programservicebranschernas företag. Om det inte finns en utsedd förtroendeman i företaget, som kunde förhandla, eller om ett lokalt avtal inte nås, höjs lönerna med 1,6 % årligen enligt det tvååriga avtalet.

De lokala avtalen har blivit till med fart. Avtalen är redan förhandlade i branschens största företag i Ylläs-Ski, Levi Ski Resort, Rukakeskus, Pyhätunturi och Huippupaikat Vuokatti, Tahko och Kasurila. Avtalen omfattar löneförhöjningar som är 30–60 euro per månad enligt uppgifter som PAMs avtalsexpert Raimo Hoikkala har fått.

En som förhandlat om de lokala löneförhöjningarna är förtroendeman Jari Komulainen vid Huippupaikat. Avtalet som han har förhandlat gäller för Kasurilas arbetstagare i Vuokatti, Tahko och Siilinjärvi. För Huippupaikat -skidcentrets del gjordes förhandlingsresultatet på så sätt att arbetets kravnivå syns bättre
i lönen. Skidcenterbranschens uppgifter är indelade i tre lönegrupper. Sålunda styrdes lönehöjningarna till de mera krävande uppgifterna men lönerna steg dock för alla. Enligt Komulainen är det här ett resultat som alla varit nöjda med.

Komulainen är även PAMs medlem i den branschvisa kommittéen för skidcentren. Även om löneförhandlingarna i Huippupaikat förlöpte lokalt väl anser han däremot inte att det är en fungerande modell som skulle fungera alltid och i alla situationer. Även nu föddes ett avtalsresultat i skidbranschen trots att
situationen var rätt hård.

"Man borde nog vara noggrann med en sådan här avtalsmodell för löner. På vissa arbetsplatser fungerar lokala avgöranden medan på andra inte", säger han. För att det ska lyckas krävs det enligt honom ett förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Förtroendet skapar man inte hals över huvud.
"Ett förtroende byggs upp under årens lopp och även små saker inverkar på detta", dryftar Komulainen.

Det finns tid fram till 15:nde januari att förhandla om lönerna lokalt mellan förtroendemannen och representanterna för arbetsgivaren. De PAMs medlemmar som arbetar i ett företag kan sinsemellan välja en förtroendeman som kan inleda förhandlingar i detta med arbetgivaren.

Närmare information om val av förtroendeman se här.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa