Nyhet - 17.12.2018 klo 12.30
Utbildning

Lär känna fackförbund – ny videoserie berättar om finländska arbetslivet

Du kan studera finska och samtidigt bekanta dig med fackförbundets verksamhet med hjälp av videorna. Bild: GettyImages.

Du kan studera finska och samtidigt bekanta dig med fackförbundets verksamhet med hjälp av videorna. Bild: GettyImages.

Du kan nu lära dig finska med hjälp av situationsvideor om spelreglerna i arbetslivet. PAM:s nya videoserie berättar om betydelsen av fackförbund i arbetslivet. Videorna är textade på engelska, arabiska och dari/persiska.

I samarbete med tjänsten Suomitaskussa.eu (Finland i fickan) har PAM producerat en femdelad videoserie om val av fackförbund, anslutning till förbund, tjänster på förbund, betydelsen av arbetsavtal och förtroendemannens roll. Serien är avsedd för personer med invandrarbakgrund som ska in eller redan är i arbetslivet.

Suomitaskussa.eu har en videobaserad tjänst för invandrare. Där kan de lära sig finska språket och kulturen då det passar dem. Ungefär hälften av användarna av videotjänsten är invandrare. Därutöver använder till exempel lärare videor på finskakurser och i integrationsutbildning. För att stöda inlärningen har videorna textats på arabiska, dari/persiska och engelska.

”Du lär dig behändigt finska då du ser på videor”

Akram Al-Hajj är en som lärt sig finska med hjälp av videorna i Suomitaskussa.eu. Hans modersmål är arabiska men han kan också engelska.
”Mitt finska ordförråd har utvidgats. Samtidigt har jag övat uttal och ordföljd”, berättar Akram.

Enligt honom är det bästa att du kan se på videor när och var som helst.

”Själv studerar jag hemma på fritiden eller veckoslutet men också på bussen eller tåget. Tjänsten är verkligen behändig”, noterar Akram.

”Att komma in i arbetslivet är en riktigt viktig del av integration. Invandrare vill arbeta och söker jobb i Finland. Därför är det fint att videorna berättar om spelreglerna i arbetslivet och fackförbundens roll”, lägger han till.

”Jag rekommenderar absolut tjänsten åt andra med invandrarbakgrund eftersom ditt ordförråd utvecklas och samtidigt lär du dig mer om seder och bruk i Finland.”

Se på videorna nedan med engelsk textning eller besök Suomitaskussa.

Val av fackförbund

Hur ansluter jag mig till ett fackförbund

Vilka tjänster erbjuder fackförbundet

Arbetsavtal och kollektivavtal

Problem på arbetsplatser - förtroendemannen hjälper dig

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa