Nyhet - 28.02.2020 klo 09.00
Unga

Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtal inom handel

Målet för Lär känna arbetslivet och förtjäna-sommarpraktikprogrammet är att göra det lättare för skolelever att bekanta sig med arbetslivet, dess regler, företag och arbetsuppgifter. Foto: GettyImage

Målet för Lär känna arbetslivet och förtjäna-sommarpraktikprogrammet är att göra det lättare för skolelever att bekanta sig med arbetslivet, dess regler, företag och arbetsuppgifter. Foto: GettyImage

Också i sommar kan skolelever bekanta sig med arbete inom handel i två veckor via Lär känna arbetslivet och förtjäna-praktik.

Samtidigt med nya kollektivavtalet förhandlade PAM och Finsk Handel fram ett tvåårigt Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtal. I sommar betalas till dem som deltar i programmet 370 euro i lön för en arbets- och praktikperiod på två veckor och 375 euro sommaren 2021. 

Lär känna och förtjäna-praktikprogrammet är öppet för grundskolelever, tiondeklassister, deltagare i VALMA- och TELMA-utbildning samt gymnasister. Syftet med programmet är att erbjuda unga utan erfarenhet av arbetslivet eller yrkesskicklighet en möjlighet att bekanta sig med arbetsplatser och arbete inom handel. 

Inom programmet kan sommarpraktikanter anställas endast av företag som direkt eller indirekt via en medlemsorganisation tillhör Finsk Handel. Då de anställer Lär känna och förtjäna-praktikanter får företag enligt avtalet inte utnyttja andra former för att stöda sysselsättning bland unga, till exempel sommarjobbssedlar i städer och kommuner. 

PAM har ännu inte förhandlat eller förhandlar fortfarande om Lär känna och förtjäna-avtal inom övriga avtalsbranscher. Detta program är ändå endast en möjlighet för unga att få arbetserfarenhet på sommaren. Nästan alla PAM-kollektivavtal innehåller också bestämmelser om löner till skolelever och praktikanter. 

Ytterligare uppgifter om Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalet finns här. Dit läggs också senare uppgifter om eventuella avtal inom andra avtalsbranscher. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa