Nyhet - 06.05.2019 klo 13.00
Lön

Kosmetolog vann över staten i rätten: Lön arbetsgivaren lovat för moderskapsledighet måste betalas enligt lönegarantin

En kosmetolog fick sina lönefordringar efter en tingsrättsdom. Personerna på bilden har inget med fallet att göra. Foto: Gettyimages

En kosmetolog fick sina lönefordringar efter en tingsrättsdom. Personerna på bilden har inget med fallet att göra. Foto: Gettyimages

Rätten ställde sig på en PAM-medlems sida i ett fall i vilket Nylands NTM-central lät bli att betala lön för moderskapsledighet enligt lönegarantin. Arbetsgivaren hade avtalat om att betala lönen innan företaget gick i konkurs.

I april dömde Helsingfors tingsrätt staten eller närmare sagt statliga företrädaren Nylands NTM-central att betala kosmetologen återstående lönefordringar enligt lönegarantin. Totalt blir det dryga 5 000 euro och staten ska också betala rättegångskostnaderna för PAM-medlemmen.

Det handlade om ett fall som PAM hjälpt att väcka i rätten. Arbetsgivaren och kosmetologen hade avtalat om en lön för moderskapsledigheten som var bättre än enligt kollektivavtalet men sedan gick företaget i konkurs.

I fallet hade de avtalat om att FPA betalar arbetsgivaren moderskapspenningen för tre första månaderna medan arbetsgivaren betalar arbetstagaren genomsnittlig månadslön. Relevanta kollektivavtalet för hårbranschen förpliktar endast att betala skillnaden mellan grundlönen och moderskapspenningen. Till sist betalade arbetsgivaren inte största delen av lönen för moderskapsledigheten på grund av insolvens och anställningen sades upp av ekonomiska och produktionsorsaker. Företaget gick i konkurs och fallet överfördes till staten och lönegarantin.

NTM-centralen ansåg att lönegarantin inte omfattar de tvistade fordringarna och att den därför agerat korrekt. Centralen hänvisade ytterligare till att enligt kollektivavtalet för hårbranschen kan lönen för moderskapsledighet återkrävas om arbetstagaren inte återvänder till arbetet.

Tingsrätten var av annan åsikt. Enligt den kan kollektivavtalsbestämmelsen inte hindra betalning enligt lönegarantin eftersom parterna avtalat om frågan på ett sätt som överskred miniminivån i kollektivavtalet. Arbetstagaren hade också vidtagit tillräckliga åtgärder för att få hela det belopp hon var berättigad till enligt lönegarantin.

Beslutet har inte överklagats och har redan vunnit laga kraft, det vill säga domen är slutlig.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa