Nyhet - 29.10.2015 klo 15.59

Korttidsanställda kan få betala många gånger för att självriskandelen växer

Nedskärningarna i utkomstskyddet som presenterades av regeringen härom veckan drabbar i synnerhet dem som får anpassad dagpenning och långtidsarbetslösa.

Regeringen offentliggjorde härom veckan sitt förslag på nedskärningar i utkomstskyddet. De största förändringarna var en förkortning av längden på utkomstskyddet med 100 dagar och en förlängning av självrisktiden med två dagar.

Den ändrade självrisktiden drabbar i synnerhet dem som får anpassad dagpenning, även om den berör alla. PAMs arbetslöshetskassa har för närvarande drygt 18 000 bidragstagare. Av dem får cirka en fjärdedel, 4 600 personer, anpassad dagpenning. Det betalas ut till dem som utför deltidsarbete, har förkortade arbetsdagar på grund av permittering eller ett uppdrag som varar i mindre än två veckor.

Som det är nu får de ingen arbetslöshetsdagpenning de första fem dagarna, och i fortsättningen skulle det bli sju dagar. För den som är helt arbetslös oavbrutet innebär ändringen att utkomstskyddet förkortas med två dagar. Förlängningen av självrisktiden drabbar dock den som får anpassad dagpenning under en lång tid flera gånger. Det beror på att de som får anpassad dagpenning tjänar in till arbetsvillkoret, som är ett villkor för utkomstskyddet, eftersom de arbetar. När arbetsvillkoret om 26 veckors arbete uppfylls för dem som får anpassad dagpenning börjar i princip en ny period med utkomstskydd med självrisk. I lagen fastställs det emellertid just nu att självrisktiden endast minskas en gång om året.

Enligt förslaget skulle de som är under 58 år i fortsättningen kunna få högst 400 dagar med utkomstskydd, och med en arbetshistorik på under tre år högst 300 dagar. Arbetslöshetskassornas samorganisation har räknat ut att minskningen av längden på utkomstskyddet skulle påverka mellan 8 och 10 procent av dem som får inkomstrelaterad dagpenning. Förra året fick 322 000 personer inkomstrelaterad dagpenning. Om förändringarna hade varit i kraft då skulle cirka 30 000 ha överförts till arbetsmarknadsstöd efter 400 dagar. Det är mest ungdomar som har en arbetshistorik på under tre år och de får ofta jobb snabbt. En gräns på 300 dagar hade drabbat några tusen personer.

– Förkortningen av längden drabbar också framför allt äldre långtidsarbetslösa. Nedskärningen drabbar på det sättet en liten grupp långtidsarbetslösa, som har en svag ställning på arbetsmarknaden, konstaterade Arbetslöshetskassornas samorganisation i sitt meddelande.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa