Nyhet - 19.12.2017 klo 13.33
Arbetslöshetsskydd

Kontroversiell aktivitetsmodell för utkomstskyddet träder i kraft 1.1.2018

Modellen skär ner på utkomstskyddet, ökar på byråkratin och är genuint inte uppmuntrande för arbetslösa. Bild: GettyImages

Modellen skär ner på utkomstskyddet, ökar på byråkratin och är genuint inte uppmuntrande för arbetslösa. Bild: GettyImages

I dag 19.12.2017 godkände riksdagen lagförslaget om aktivitetstmodellen för utkomstskyddet som inverkar på de arbetslösas leverne och arbetslöshetsunderstöd från och med januari. Modellen skär ner på utkomstskyddet, ökar på byråkratin och är genuint inte uppmuntrande för arbetslösa.

– Enligt lagförslaget försätts arbetslösa arbetssökande i en ojämlik ställning efter bostadsort och yrke. Det är oskäligt att skära i utkomstskyddet då en arbetslös gör sitt yttersta att få arbete, säger PAM:s socialpolitiska expert Mari Kettunen.

Riksdagen godkände den så kallade aktivitetsmodellen för utkomstskydd med rösterna 103–90 i dag. I praktiken innebär aktivitetsmodellen, som träder i kraft vid årsskiftet, att inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet sjunker om inte arbetslösa uppfyller aktivitetskraven i lagen. Då utbetalningen av dagpenning börjar kontrolleras arbetslösas aktivitet i perioder på 65 utbetalningsdagar.

Aktiviteten under föregående granskningsperiod påverkar alltid förmånen under nästa period på 65 utbetalningsdagar. Uppfylls inte aktivitetskravet sjunker dagpenningen med 4,65 procent under nästa period på 65 utbetalningsdagar. Fulla dagpenningen kan maximalt nedsättas med detta procenttal.

Närmare information om vad som avses med aktivitet finns här.

Aktivitetsmodell för utkomstskyddet siktar på att hindra att arbetslösheten drar ut på tiden. Modellen kan påverka även den totala tiden som arbetslös och även försämra arbetsförhållandenas karaktär.

– Fastän korta arbetsperioder och deltagande i service avbryter arbetslöshetsperioden är det inte helt klart vilken inverkan de kommer att ha på hur länge arbetssökande är arbetslösa, och inte heller vilken inverkan modellen har på arbetsförhållandena i framtiden, konstaterar Kettunen.

Liksom övriga fackförbund har PAM inte varit med om att bereda modellen och understöder inte förverkligandet av modellen. Modellen för utkomstskyddet har mött på hårt motstånd även från oppositionshåll. Likaså har social- och hälsovårdsutskottet samt grundlagsutskottet ansett i sina utlåtanden inför regeringspropositionen att det förekommer allmänna problem med modellen som beror på att det arbetsplatsutbudet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar är olika beroende på område. Till och med arbetsministern Jari Lindström (de blåa) har konstaterat att regeringen ännu kan vara tvungen att korrigera aktivitetsmodellen i Huomenta Suomi TV-programmet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa