Nyhet - 26.05.2018 klo 11.08
Lön

Kontrollera att du får rätt lön på sommarjobbet – timlönen för sommarjobb inom servicebranscherna är vanligtvis över 7 euro

En sommararbetare kan kontrollera att hen får rätt lön i branschens kollektivavtal. Foto: GettyImages

En sommararbetare kan kontrollera att hen får rätt lön i branschens kollektivavtal. Foto: GettyImages

Så här i början av sommarsäsongen får PAM ofta frågor om vilken lön som är rätt när man får ett sommarjobb. Du kan kontrollera att lönen är rätt i branschens kollektivavtal.

Butiker, restauranger, fastighetsservicebranschen och nöjesparker erbjuder sommarjobb till många ungdomar även den här sommaren. Inom dessa branscher är grundtimlönen för dem som inte har någon tidigare erfarenhet vanligtvis över 7 euro.

PAMs arbetstids- och lönesystemexpert Sirpa Leppäkangas uppmuntrar alla som ska arbeta i branschen för första gången att ta reda på det genom att titta efter i kollektivavtalet och lönetabellerna. På det sättet är man säker på att även anställningsavtalet blir rätt.

”I kollektivavtalet och de aktuella lönetabellerna hittar man information om hur mycket lön arbetsgivaren bör betala. Exempelvis i huvudstadsregionen är lönen för en gymnasieelev som sommarjobbar i en butikskassa för första gången minst 8,03 euro i timmen, säger Leppäkangas.

”Även i glasskiosker är timlönen över 7 euro. Och timlön ska betalas ut för alla timmar som står angivna i arbetsskiftsförteckningen, även de som ställs in på grund av dåligt väder”, påpekar hon.

Ung serveringspersonal är en välbekant syn på sommarkaféer. Timlönen för en diskare/plockare är minst strax över 7 euro och exempelvis kockstuderande som arbetar på snabbmatsrestaurang ska enligt kollektivavtalet ha en månadslön på 1 306 euro.

”Utöver grundlönen ska arbetsgivaren betala arbetstidstillägg till sommarjobbare, som exempelvis söndagsersättning eller kvällstillägg. Dessa ersättningar blir vid sommarjobb lätt flera hundra euro i extra inkomst. Inom servicebranscherna har tilläggens andel av inkomsten en betydande roll”, säger Leppäkangas.

Inom fastighetsservicebranschen ingår ofta gräsklippning eller städning av gårdsområden i sommarjobbarens arbetsuppgifter.
”Exempelvis en gymnasieelev som anlitas för att sköta gårdsområden för ett fastighetsserviceföretag som sommarjobb ska ha minst 9,60 euro i timmen”, säger Leppäkangas.

Även på nöjesparker finns det avtalade löner

En av de stora arbetsgivarna för sommarjobbare är även nöjesparkbranschen, som erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter inom alltifrån biljettförsäljning till att stänga av och på attraktioner.

”På nöjesparker är arbetsuppgifterna även indelade i lönegrupper enligt arbetsuppgifter. En ung person som skaffat sig erfarenhet från flera somrar tjänar cirka 9 euro”, säger Leppäkangas.

En kollektivavtalsenlig lön betalas för sommarjobb som är anställningsförhållanden, inte exempelvis introduktion i arbetslivet. Utöver lönen innebär anställningsförhållandet även andra förmåner, som exempelvis intjäning av semester, som även sommarjobbare har rätt till.

Huvudparten av kollektivavtalen inom servicebranscherna tillåter inte nollavtal

Leppäkangas hoppas att unga som får sommarjobb inom servicebranscherna skulle få bra erfarenheter av att jobba.

Enligt Leppäkangas är det som är oroande att man anställer sommarjobbare till företagen med så kallade nollavtal, även om detta inte är tillåtet enligt de flesta kollektivavtal. I värsta fall kan detta innebära att en ung sommarjobbare blir utan löneinkomster under hela sommaren.

”Huvudparten av kollektivavtalen inom servicebranscherna tillåter inte anställningsavtal med en arbetstid på noll timmar. Om man däremot har kommit överens om att kalla till arbete vid behov utgör varje arbetspass en egen visstidsanställning. Dessutom har arbetstagaren alltid rätt att neka till erbjudanden om arbetsskift”, konstaterar Leppäkangas.

”Dessa anställningsavtalsformer är inte rättvisa, för de garanterar inte arbetstimmar till arbetstagaren och därmed inte att man får någon löneinkomst alls under sommarjobbet”, påpekar Leppäkangas.

Läs mer om vanliga minimilöner för sommarjobbare här.

Nollavtal är inte rejäla

  • Huvudparten av kollektivavtalen inom servicebranscherna tillåter inte anställningsavtal med en arbetstid på noll timmar.
  • I kollektivavtalet och gällande lönetabeller hittar du uppgifter om hur stor lönen borde vara.
  • Utöver lönen finns det andra förmåner, såsom semester, som sommarjobbaren är berättigad till.

Ny inom branschen?

Är du på väg att sommarjobba eller nyligen inlett arbetet inom servicebranscherna? Bekanta dig med för dig viktig information här.

Nyheten är uppdaterad 25.3.2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa