Artikel - 16.04.2019 klo 08.50
EU

Kommissionär Timmermans: Mot klokare reglering och skydd av anställda

Frans Timmermans. Bild: Europaparlamentet / Fred Marvaux

Frans Timmermans. Bild: Europaparlamentet / Fred Marvaux

Reglering har varit dagens ord också i finländsk politik. Vi bad EU-kommissionär Frans Timmermans som svarar för bättre reglering räkna upp fyra viktiga frågor i regleringen på EU-nivå.

Förbättring. Med förbättring av regleringen vill vi säkerställa att den är bättre – inte att den nödvändigtvis slopas totalt. I samband med miljöregelring har vi till exempel lyssnat på EU-medlemsstaterna. De vill under inga omständigheter ha mindre miljöreglering – de vill endast att den ska vara klokare.

Genomgång. Tillsammans med EU-staterna och intressenter har kommissionen bildat ett forum, REFIT, som regelbundet funderar på hur EU-lagstiftning kunde förbättras. Forumet kan lämna rekommendationer som beaktar förslag från medborgare och intressenter om till exempel vilka lagar som ska omvärderas.

Arbetarskydd. Arbetslivsregleringen ska skydda anställda. EU-reglering kan säkerställa att arbetsgivare inte kan bestämma att anställda ska utföra uppgifter som äventyrar deras hälsa. Detta förhindrar orättvis konkurrens där EU-stater har varierande regler.

Säkerhet. I många år lät flexibilitet som något positivt men du ju är inte ung för evigt. Då de blir äldre önskar sig människor mer permanenta anställningar. Jag hoppas att under nästa period efter EU-valet i maj är målet bland annat att förbättra anställningskvaliteten.

Valet till Europaparlamentet förrättas i Finland den 26 maj 2019. Förhandsröstningen pågår i Finland 15–21 maj och utomlands 15–18 maj.

 

Vem?

Politiker Frans Timmermans tillhör det holländska arbetarpartiet. Sedan år 2014 har han arbetat för att förbättra regelverk, relationerna mellan verksamhetsorgan, principer för ett rättssamhälle och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som ansvarig kommissionsledamot i Europeiska kommissionen.

Timmermans har studerat bland annat franska språket och litteratur. Han är gift och har fyra barn. Han kandiderar
som representant för Europa parlamentets socialistiska och demokratiska grupp i presidentvalet att leda följande kommission.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa