Nyhet - 24.06.2013 klo 00.00

Kom-ihåg-lista för sommarjobbare

Med sommaren dyker även sommarjobbare upp på arbetsplatser. Det är nyttigt för den som sommarjobbar att känna till sina rättigheter i arbetslivet: unga arbetstagare ska bemötas likvärdigt precis som lite äldre.

Med sommaren dyker även sommarjobbare upp på arbetsplatser. Det är nyttigt för den som sommarjobbar att känna till sina rättigheter i arbetslivet: unga arbetstagare ska bemötas likvärdigt precis som lite äldre.

Behöver du hjälp i frågor som berör arbetslivet, kan du fråga den förtroendevalda på din arbetsplats eller ringa gratis till informationstelefon för sommarjobbare 0800 179 279. En infopjäs [på finska] för sommarjobbare kan laddas ner här.

När du ska ta emot en arbetsplats, ska du komma ihåg åtminstone dessa saker:

1) Ta reda på din lön, dina fridagar och förmåner. Allt detta ska finnas i arbetsavtalet. Underteckna arbetsavtalet innan du börjar jobba.

2) Arbeta inte svart. I ett normalt arbetsförhållande betalar arbetsgivaren lönen på ditt konto och du får en lönesedel som bevis. På lönesedeln finns uppgifter om grundlönen, tilläggen, eventuell övertidsersättning och andra ersättningar samt vilka avgifter som dragits av på lönen.

3) Ge ditt skattekort till arbetsgivaren redan under första arbetsdagen.

4) Kolla att din lön följer kollektivavtalets bestämmelser. De olika lönebestämmelserna hittar du även på PAMs nätsidor. Det finns också särskilda riktlinjer för arbetstagare mellan 15 och 17 år. Dessa berör bl.a. arbetstiden. Gällande de ungas, skolelevernas och praktikanternas löner finns det även branschvisa bestämmelser.

Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant  är ett praktikprogram för grundskolelever och gymnasiaster. Lönen för två veckors praktikperiod är 335 euro.

5) Bli medlem i PAM, om du arbetar på privat servicebransch (t. ex. inom handeln, i en glasskiosk, i en nöjespark, som städerska, servitör/servitris, som kock, frisör eller väktare osv.). Det lönar sig att bli medlem i PAM med det samma som du börjar sommarjobba eller om du jobber vid sidan om dina studier. Medlemsavgiften är 1,5 % av lönen, och det kan du få skatteavdrag för. De studerande blir fritagna att betala medlemsavgiften under de månader som de inte arbetar vid sidan om studierna.

Som medlem får du råd i frågor som berör arbetsförhållanden, du får rätt till det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet, tillgång till juridisk rådgivning, stöd från den förtroendevalda på din arbetsplats, tillgång till den gratis utbildning som PAM anordnar, PAM-tidningen samt goda medlemsförmåner.

Du har rätt till det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet efter att du har arbetat sammanlagt 8 månader och betalat PAMs medlemsavgift av din lön. Om du ska studera efter sommarjobbet, blir du fritagen att betala avgiften under studietiden. De avgifter du redan betalat läggs ihop med de avgifter som du senare betalar, dvs. under nästa sommar eller nästa period när du har arbete, så du får nytta av all den tid du har arbetat om du skulle behöva söka på arbetslöshetsskydd. Som arbetsvecka räknas alla de veckor under ditt medlemskap när du har arbetat minst 18 timmar.

6) Det lönar sig att rekommendera medlemskapet i PAM till alla dina bekanta och arbetskamrater. För rekrytering av nya medlemmar får man ävenpriser (de förtroendevalda har sin egen kategori).

De förtroendevalda kan ladda ner anmälningblanketten som är avsedd för sommarjobbare här.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa