Nyhet - 29.01.2018 klo 11.59
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna inom turism, restaurang- och fritidstjänster fortsätter ytterligare i slutet av veckan

Förhandlingarna inom branschen fortsatte under måndagen. Ännu har parterna inte samsas kring ett förhandlingsresultat och därför träffas PAM och arbetsgivarförbundet åter på fredag.

PAM och arbetsgivarförbundet träffades åter på måndag 29.1 och förtsatte förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för arbetstagare och förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster.

"Parterna har dock inte nått ett förhandlingsresultat utan förhandlingarna fortsätter fredag eftermiddag 2.2", berättar PAMs intressebevakningschef Jaana Ylitalo.
Enligt Ylitalo har förhandlingarna fortskridit i saklig anda, men hon bedömer att det krävs ytterligare kreativitet av bägge parterna, för att olika målsättningarn ska kunna jämkas samman för ett förhandlingsresultat.

Senaste gång man förhandlade inom branschen var förra veckans onsdag. Det gamla kollektivavtalet utgår i månadsskiftet januari-februari, men dess villkor följs fram tills dess att ett nytt avtal föds.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa