Nyhet - 08.10.2018 klo 16.30
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen har avbrytits

Sevicefacket PAM har förhandlat med Servicebranschernas arbetsgivare Palta om bevakningsbranschens kollektivavtal. Förhandlingarna har pågått länge och i dag avbröts förhandlingarna på grund av meningsskiljaktigheter vad gäller löneförhöjningen.

Sedan våren har förhandlingar om ett nytt kollektivavtal inom bevakningsbranschen pågått. PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen beskriver förhandlingarna som exeptionellt svåra.

- Arbetsgivarförbundet har tjurskalligt hållit fast vid sin egna löneförhöjningsmodell, som hade inneburit sämre löneförhöjningar för väktarna jämfört med de övriga löntagarna. Det att förhandlingarna avbrytits beror fullständigt på Paltas ovilja att hitta en lösning som båda parterna är nöjda med, konstaterar Sinkkonen.

Palta har hävdat att PAM kräver en dubbel löneförhöjning jämfört med de andra branscherna. Sinkkonen dementerar arbetsgivarnas påståenden.

- Vi har föreslagit flera olika löneförhöjningsmodeller för arbetsgivarna. Våra förslag har varit skäliga och vi har sökt lösningar, som skulle ha varit i enlighet med våra övriga branschers lönelösningar med hänsyn till branschens specialbehov. Palta strävar med sina argument att hemlighålla sin egen ovilja att förhandla, berättar Sinkkonen.

PAM beslutar om fortsatta åtgärder för bevakningsbranschens kollektivavtalsförhandlingar tisdag 9.10.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa