Meddelande - 10.01.2020 klo 16.23
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom fastighetsservicebranschen i dag

Till branschuppgifterna hör bland annat rengörings- och städuppgifter, uppgifter inom fastighetsskötel, tekniska serviceuppgifter, utrymmestjänster och grönområdesskötsel.

Till branschuppgifterna hör bland annat rengörings- och städuppgifter, uppgifter inom fastighetsskötel, tekniska serviceuppgifter, utrymmestjänster och grönområdesskötsel.

PAM och Fastighetstjänsterna rf träffades för första gången på eftermiddagen inom ramarna för förhandlingar av nya minimivillkor inom fastighetsservicebranschen.

Kollektivavtalsförhandlingnar mellan Servicefacket PAM och Fastighetstjänsterna rf inleddes med att parterna kartlade det aktuella läget på en allmän nivå inom branschen. Förhandlingsparterna fortsätter förhandlingarna nästa veckas tisdag 14.1. 
 
Fastighetsservicebranschens allmänt bindande kollektivavtal utgår 31.1.2020. 
 
Kollektivavtalet tillämpas för över 50 000 branschanställda. Till branschuppgifterna hör bland annat rengörings- och städuppgifter, uppgifter inom fastighetsskötel, tekniska serviceuppgifter, utrymmestjänster och grönområdesskötsel. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa