Nyhet - 11.05.2020 klo 13.39
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter för bevakningsbranschen på torsdag – förväntningarna stiger

Förhandlingarna fortsatte i dag kring text- och innehållsfrågorna. Enligt PAM:s Markku Saikkonen krävs det ytterligare arbete för att ett resultat ska uppnås och PAM:s förväntningar gentemot arbetsgivaren stiger hela tiden.

Förra veckan gav båda förhandlingsparterna, PAM och Palta, förhandlingsförslag till varandra. Det nya kollektivavtalet byggs sålunda utgående ifrån förhandlingsförslagen. 

”Avsevärda framsteg har inte skett i våra diskussioner. Det känns som om att arbetsgivaren inte har beredskap att diskutera kring de frågor som vi har lyft fram. I PAM är vi engagerade att söka lösningar och vi har grundligt berett oss inför avtalsrundan", säger Markku Saikkonen, PAM:s avtalsexpert.

”Vi har i våra målsättningarna krävt att kiky-timmarna  bör försvinna. Naturligtvis skulle följande steg vara det att text- och innehållsfrågor på riktigt reds ut", fortsätter Saikkonen.

Följande gång träffas PAM och arbetsgivarnas representant Palta torsdag 14.5.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa