Nyhet - 12.03.2018 klo 08.37
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter den här veckan med förhandlingar inom småbranscherna

Ett flertal kollektivavtalsförhandlingar pågår fortfarande. Under den här veckan förhandlas bland annat om kollektivavtal för Avecras, nöjes-, tema- och äventyrsparkernas arbetstagare samt för Call Center anställda.

Kollektivavtal med nya arbetsvillkor har uppnåtts för arbetstagare inom handeln, turism, restaurang- och fritidstjänster samt inom fastighetsservivebranschen.

Måndag 12.3 fortsätter förhandlingarna för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna. Kollektivavtalet är allmänt binande och inom ramen för kollektivavtalet arbetar omkring 800 arbetstagare. Textinnehåll har specificerats och man fortsätter att finna en lösning för ett nytt kollektivavtal fortfarande.

Tisdag 13.3 fortsätter förhandlingarna om Avecra Oy:s tågservicepersonal och det företagssepcifika kollektivavtalet som omfattar omkring 200 arbetstagare. Förhandlingarna har avancerat men angående lönefrågan har ännu inte en lösning uppnåtts.

Förra veckan pågick även tuffa förhandlingar om arbetsvillkoren för anställde inom Call Center-tjänster, med andra ord telefontjänster och kontaktcentrum. Det mest utmanande för närvarande är arbetsgivarens målsättning att betala en andel av löneförhöjningarna företagsspecifikt. Det här strävar man till att söka en lösning för under tisdagens förhandlingar 13.3.

Utöver det här inväntas nya kollektivavtal för de tekniska arbetstagarna vid Finlands nationalopera och Finlands Nationalteater. Förhandlingsresultat har uppnåtts för bådadera redan tidigare men förhandlingsreultaten har väntat på att behandlas i respektive förvaltningsorgan.

Du kan bekanta dig med de färdiga kollektivavtalen och deras innehåll i kort via följande Wiki-kort:

Apoteken
Fastighetsservicebranschen
Handeln

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa