Nyhet - 24.01.2018 klo 17.41
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte för Nationalteaterns del

Förhandlingsrundan för det företagsspecifika kollektivavtalet som berör den tekniska personalen vid Nationalteatern fortsatte idag 24.1. I förhandlingarna behandlades textmålsättningarna som parterna hade lämnat in förra veckan.

PAM förhandlar som bäst om ett nytt företagsspecifikt kollektivavtal som omfattar minimiarbetsvillkor för den tekniska personalen vid Finlands Nationalteater. Till den tekniska personalen hör bland annat biljettförsäljare, köks- och kontorspersonal samt scenarbetstagare. För skådespelarnas del förhandlar PAM inte om arbets- och lönevillkor utan förhandlingarna gäller uttryckligen endast den tekniska personalen vid Nationalteatern.

"Förhandlingarna som inleddes förra veckan har fortgått i god och konstruktiv anda. Både PAM och arbetsgivarförbundet Finlands Teater rf har lyft fram i förhandlingarna respektive målsättningar inför ett nytt kollektivavtal. Följande gång fortsätter förhandlingarna nästa veckas måndag 29.1", berättar PAMs avtalsexpert Tarja Pajuniemi.

Kollektivavtalet för Nationalteaterna förhandlas av tre förbund. Utöver PAM deltar i förhandlingarna även Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) och Finlands Teaterförbund som representerar arbetsgivarna.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa