Nyhet - 15.05.2018 klo 09.26
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktarna pausar tillsvidare

Väktarnas kollektivavtalsförhandlingar tar paus. Under pausen strävar man till att lösa vissa specifika frågor som kan avtalas lokalt på vissa specialområden.

Måndagen den 14 maj förhandlade man om säkerhetsbranschens kollektivavtal, men än så länge har man inte kommit i mål. PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen berättade att man däremot tar en paus som följande:

"Balnd annat ärenden som hänför sig till specialområden har inte avancerat som önskat. De egentliga förhandlingarna avbröts tillsvidare", säger Sinkkonen.

"Frågorna som berör specialområden strävas att lösas via lokalt avtalande, så att de egentliga förhandlingarna kan återupptas", dirigerar Sinkkonen.

"Med specialområden avses kärnkraftverk och värdetransportuppdrag. Inom ett par företag önskar man avtala om vissa frågor internt tillsammans med ledningen och förtroendemännen. Det finns långa traditioner av lokalt avtalande inom säkerhetsbranschen".  

Enligt Sinkkonen har man tillsvidare gått igenom enbart textdelarna för arbetsvillkoren och man har ännu inte kommit till lönefrågan inom ramen för väktarnas kollektivavtal.

PAMs avtalspart är Arbetsgivarna för Servicebranscherna PALTA.

Säkerhetsbranschen hör till PAMs största branscher och nu den sista för vilken det ännu inte finns ett nytt kollektivavtal till följd av förhandlingsrundan. Kollektivavtalet inom branschen utgick i slutet av april. Sålunda befinner sig väktarna i ett avtalslöst tillstånd, men de gamla arbets- och lönevillkoren är i kraft fram tills dess att man når ett förhandlingsresultat.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa