Nyhet - 13.09.2018 klo 17.30
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för väktare i återvändsgränd - löneförhöjningsfrågan gnagar illa

Väktarna har länge och väl inväntat ett förhandlingsresultat, men det kom inte heller i dag. Bild: GettyImages.

Väktarna har länge och väl inväntat ett förhandlingsresultat, men det kom inte heller i dag. Bild: GettyImages.

Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte i dag under kalla förhållanden. PAMs förhandlare överraskades av arbetsgivarförbundets kyliga mottagande.

Servicebranschernas arbetsgivare Palta är inte redo för skäliga löneförhöjningar. PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen och PAMs avtalsexpert Markku Saikkonen beskrev dagens förhandlingsklimat som speciellt.

Den nuvarande situationen har nått en återvändsgränd, och det finns inte information om fortsatta förhandlingar. Lönefrågan gnagar och illa. Palta och PAM har en väldigt annorlunda syn på löneförhöjningsnivån.

PAMs utgångspunkt har från början varit de att man i kollektivavtalsförhandlingarna strävar efter skäliga löneförhöjningar och tydliga textförbättringar åt medlemmarna.Under dagen var syftet att gå djupare in i hur man räknar lönernas kostnadseffekter men Palta var inte ens villig att kommentera PAMs förslag om löneförhöjningen och hur denna formas.

"Vi är väldigt besvikna eftersom våra anspråk inte är orimliga. Paltas villighet till skäliga löneförhöjningar är inte tillräcklig”, konstaterar Sinkkonen.

Förhandlingarna har inte avbrutits, men man har inte kommit överens om fortsättningen heller.

”Vårt mål är att hela tiden komma vidare i förhandlingssituationen,” säger Saikkonen.

PAM och Palta förhandlar om kollektivavtalet för väktare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa