Nyhet - 16.01.2018 klo 16.30
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för golftjänster berörde målsättningar för arbetsvillkoren

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Kollektivavatalsförhandlingarna för golftjänsterna fortsatte idag med en behandling av respektive parternas målsättningar för arbetsvillkoren.

Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare på golfplanerna, som inleddes förra veckan, fortsatte under tisdagen. Under förhandlingarna behandlade målsättningar som respektive part lagt fram angående arbetsvillkoren. Följande gång träffas man i förhandlingens tecken på fredag.

Förhandlingsmotparten, Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTA, önskar att man når ett resultat kring nytt kollektivavtal som skulle träda i kraft från och med början av mars, före sommararbetarna kommer på jobb.

Golftjänsternas kollektivavtal tillämpas på anställda och arbetstagare i de företag som verkar inom branschen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa