Nyhet - 16.03.2018 klo 18.30
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för Call center-anställda på slutrakan

Kollektivavtalsförhandlingarna om nya arbetsvillkor för arbetstagare vid telefontjänster och kontaktcenter fortsatte idag. För närvarande kan du skriva på en namninsamling på nätet där man vädjar om en förbättring vad gäller löneförhöjningen inom branschen.

PAM och arbetsgivarnas representant PALTA fortsatte i dag kollekvtivavtalsförhandlingarna inom telefontjänster och kontaktcentrum (Call center). Förhandlingarnar om ett nytt kollektivavtal har pågått alltsedan slutet av januari och nu är förhandlingarna på slutrakan och rätt nära en lösning.

"Den företagsspecifika löneandelen som tidigare skavade i förhandlingarna har parterna hittat en modell för som båda är nöjda med", konstaterar PAMs jurist Karoliin Huovila.

Avtalsparterna träffas åter igen på måndagmorgon 19.3.

Du kan stöda telefontjänsternas och kontakcentrens kollektivavtalsförhandlingar genom att underteckna vädjan om förbättrade löneförhöjningar inom branschen på nätet. I namninsamlingen vädjar man för att de professionella inom servicebranscherna bör få ordentlig lön som man kommer till rätta med!
Du hittar vädjan på finska här.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa