Nyhet - 24.01.2018 klo 12.42
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare och förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster fortsatte

Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare och förmän inom turism, restaurang- och fritidstjänster fortsatte idag onsdag 24.1.

Förhandlingsparterna träffades förra gången på måndag. Bägge parterna, det vill säga PAM och arbetsgivarförbundet MaRa, har presenterat sina respektive målsättningar inför kollektivavtalet. Dessa målsättningar har nu behandlats.

"Förhandlingarna fortsätter. Alla punkter är ännu öppna. Följande förhandlingsträff infaller enligt överenskommelse nästa måndag", berättar PAMs ordförande Ann Selin.

"Före det här träffas den branschvisa avtalskommittéen på torsdag för att gå igenom det aktuella läget", berättar Selin.

PAMs kollektivavtal och de branschvisa ärenden behandlas i de branschvisa avtalskommittéerna som är PAMs styrelses berednings- och expertorgan. Deltagarna består vanligtvis av branschernas förtroendemän och andra aktiva från olika delar av Finland.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa