Nyhet - 09.05.2018 klo 14.49

Kollektivavtalen finns nu på svenska i fickformat

De nya kollektivavtalen har utkommit i fickformat bland annat på svenska. Bekanta dig med de nya arbetsvillkoren inom servicebranscherna nedan.

Flera nya kollektivavtal blev till efter intensiva förhandlingar med arbetsgivarsidan våren 2018.

I kollektivavtalet avtalar man om bestämmelser som hänför sig till arbetet såsom lön, arbetstid, lön under sjuktid, helgdagsersättning osv. De överenskomna bestämmelserna är minimikrav. Ett kollektivavtal är ett avtal som görs av arbetstagarnas fackförbund inom branschen och arbetsgivarförbundet eller
av ett enskilt företag.

Nu finns de mest centrala kollektivavtalen till handa bland annat på svenska.

Kollektivavtalet inom handeln
Vad är nytt?
Ta del av innehållet här 

Kollektivavtalet för turism-, restaurang och fritidstjänster
Vad är nytt?
Ta del av innehållet här.

Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen
Vad är nytt?
Ta del av innehållet här.


 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa