Artikel - 18.10.2018 klo 16.00
Samhället

Kollektivavtal gagnar också plattformsekonomin

Enligt ekonom Fredrik Söderqvist kommer förbunden utan tvekan att spela en viktig roll i att säkerställa transparensen av de recensioner plattformsekonomin utnyttjar. Foto: Ylva Bergman

Enligt ekonom Fredrik Söderqvist kommer förbunden utan tvekan att spela en viktig roll i att säkerställa transparensen av de recensioner plattformsekonomin utnyttjar. Foto: Ylva Bergman

Vi bad ekonom Fredrik Söderqvist på svenska Unionen att lista fem viktiga frågor kring digitaliseringen och framtida arbetslivet. Enligt Fredrik kan digitaliseringen förbättra livet men endast under vissa förutsättningar.


1. Förbund. Fackförbund kommer fortfarande att spela en viktig roll i regleringen av arbetslivet. Deras utmaning är att det finns människor som njuter av ett flexibelt arbetsliv men också människor som fortfarande vill ha en trygg fast anställning. Fackförbunden måste kunna tilltala bägge grupperna.

2. Plattformsekonomin. Sverige är bland de första länder där det ingåtts ett kollektivavtal för ett företag inom plattformsekonomin. Tillsammans med företag har förbunden aktivt utrett hur kollektivavtal kunde tillämpas inom plattformsekonomin. Företag måste inse att kollektivavtal är också nyttiga för dem eftersom de ökar bland annat arbetarskyddet och därmed minskar övriga byråkratin.

3. Ägarskap. Det kommer att livligt diskuteras vem som äger till exempel de kundrecensioner som plattformsekonomin utnyttjar. På Unionen utgår vi från att recensionerna tillhör personerna själva. I framtiden bör förbunden aktivt se till att recensionerna är uppriktiga och transparenta.

4. EU. Europeiska unionen måste aktivare bland annat lyfta fram sociala dialogen i stället för att besluta om frågor med strikta lagar. Så kallade sociala pelaren är ett steg i rätt riktning.

5. Konsumenter. I Sverige finns en trend att konsumenter inte längre nöjer sig med enbart ett billigt pris. Jag tror att konsumenterna kommer att spela en allt aktivare roll. Människor vill använda sådana tjänster där arbetstagarrättigheterna respekteras. Kollektivavtal är ett enkelt sätt att försäkra sig om detta.

Vem? 

Fredrik Söderqvist är ekonom på Unionen, största svenska förbundet för privata sektorn.

Som sakkunnig har Fredrik bland annat varit med i den kommission som svenska regeringen tillsatt för att studera digitaliseringen.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa