Nyhet - 18.05.2020 klo 15.27
Samarbetsförhandlingar

Keskos livsmedelshandel gjorde rekordvinster under första halvåret - trots allt hotas 55 personer med uppsägning

Bild: Linda Manner/ Lehtikuva

Bild: Linda Manner/ Lehtikuva

Kesko har inlett samarbetsförhandlingar, vilket enligt företagets preliminära uppskattning kan resultera i att till och med 55 personer får gå. Petri Järvinen, ordförande för PAM:s fackavdelning för Kesko-anställda, kräver att Kesko tar sitt ansvar istället för att yrka på uppsägningar.

Den 11 maj inledde Kesko samarbetsförhandlingar som berör 437 anställda och högre uppsatta funktionärer inom dagligvarutjänster. Enligt företagets preliminära bedömning, kan samarbetsförhandlingarna som inletts 11 maj leda till att högst 55 anställningsförhållanden upphör.

Petri Järvinen, ordförande för PAM:s fackavdelning för Kesko-anställda, är förvånad över förhandlingarnas  bakomliggande orsaker och tidpunkten för förhandlingarna, eftersom Kesko meddelade i april att företaget hade uppnått ett rekordresultat under de tre första månaderna i år.

”Keskos tillkännagivande av dessa samarbetsförhandlingar, som bär stämpeln av att vara världens mest ansvarsfulla handelsföretag, är ett tecken på åsidosättande av sin personal. Det känns särskilt tråkigt att inleda samarbetsförhandlingar i en situation där en stor del av personalen har permitterats till följd av koronapandemin, säger Järvinen.

Som ett resultat av företagets tidigare samarbetsförhandlingar genomfördes vid årets början diverse arrangemang i Keskos livsmedelshandel, som bland annat omfattade sammanslagningar av olika enheter. Enligt företagets pressmeddelande (på finska) har man identifierat utvecklingsbehov som ligger bakom de nuvarande samarbetsförhandlingarna.

Petri Järvinen förundrar sig över såväl bakomliggande orsaker samt tidpunkten för samarbetsförhandlingarna.

Enligt Kesko kan förutom personalminskningar åtgärderna omfatta olika arbetsarrangemang, väsentliga förändringar i arbetsuppgifter, driftsmetoder och ansvarsområden, avslutande av arbetsuppgifter och överföringar från en uppgift till en annan, samt deltidsarbete och minskningar av arbetsavtalstider.

Enligt Järvinen är de flesta av de som omfattas av samarbetsförhandlingarna även permitterade. Under den gångna våren har Kesko permitterat cirka 2 000 anställda.

”I stället för uppsägningar bör Kesko visa ansvar. I stället för att säga upp anställda bör personer som riskerar uppsägning placeras på andra platser inom koncernen. Det finns lediga arbetsplatser för närvarande, säger Järvinen.

Dessutom hoppas Järvinen på att företaget kommer att fokusera på affärsutveckling istället för uppsägningar.

”Arbetstagarsidan har varit mycket mer flexibel. Nu skulle det vara arbetsgivarens tur att visa flexibilitet gentemot anställda, säger han.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa