Nyhet - 30.04.2018 klo 12.00
Arbetsvälmående

Kampanjen Ollaan ihmisiksi (Väl bemött) är tillbaka

#Ollaan ihmisiksi-kampanjen vill så här inför våren påminna om att man ett schysst beteende gentemot sommarjobbare i olika kundservicesituationer. Vi går i rask takt mot sommar och även butikerna fylls av unga sommarjobbare. Det krävs ett schysst beteende både från arbetsgivarens, kollegernas och kundernas sida.

Handeln är den största arbetsgivaren i näringslivet och även den största arbetsgivaren för ungdomar. Under de kommande veckorna fylls butiker och köpcentrum med sommarjobbare. Baksidan med arbetet är att de som arbetar inom handeln dagligen råkar ut för osakligt beteende i sitt arbete. I PAMs medlemsutredning (2017) berättade anställda inom handeln öppet om sina erfarenheter av osakligt beteende. 9 procent av säljarna angav att de har upplevt verbalt våld minst en gång i veckan.

”I kundservicesituationer går man till och med till personangrepp. Kränkningar i form av personangrepp och som ofta kommer plötsligt mot dem som gör sitt jobb kan såra och ge spår under en under en lång tid efteråt. Verbalt våld, det vill säga verbala påhopp, drabbar ofta personer på grund av deras kön eller för att de har ett avvikande utseende eller är lite annorlunda. När man hör sådan nedsättande kritik kan det vara svårt att hålla motivationen uppe i arbetet och känna stolthet över sitt yrke, säger Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert på PAM.

Av Finsk Handels, PAMs och arbets- och näringsministeriets undersökningar framgår det att olämpligt beteende har ökat inom handeln under de senaste åren.
”Under de senaste fem åren har antalet fall av verbala utbrott från kunders sida fördubblats. Huvudparten av säljarna har utsatts för gliringar, kallats för hora, fått nedvärderade kommentarer, blivit retade och greppade tag i och liknande”, konstaterade PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo i början av Ollaan ihmisiksi-kampanjen i december förra året.

Att arbetstagare blir utsatta för olämpligt beteende i det egna arbetet försämrar deras arbetshälsa och arbetssäkerhet. Man vet att trakasserier senare kan leda till bland annat svåra psykiska problem och öka sjukfrånvaron. Generellt hanteras frågor som gäller arbetshälsa internt på arbetsplatserna, men med Ollaan ihmisiksi-kampanjen vill man att det ska utvidgas till att omfatta alla.

”Ansvaret för arbetarskyddet blir ännu viktigare när man har att göra med ungdomar som kanske inte har så stor erfarenhet. Dåliga erfarenheter tidigt i arbetslivet kan påverka ungdomars upplevelse av arbetsplatsen och branschen under en lång tid, säger Kähärä.

Enligt de organisationer och instanser som ligger bakom kampanjen är det viktigt att ingripa i osakligt beteende. Finsk Handel, arbets- och näringsministeriet, projektet Arbetsliv 2020, servicefacket PAM och Dagligvaruhandel rf vill få konsumenterna att tänka över sin egen roll när det gäller att bidra till arbetshälsan för dem som arbetar i branschen.

Delta i diskussionen om Ollaan ihmisiksi-kampanjen på Facebook. I sociala medier kan du följa kampanjen under hashtagen #välbemött och #ollaanihmisiksi.

Vad ska du göra om du utsätts för olämpligt beteende av kunder på arbetsplatsen?

  • Arbetsgivaren måste reagera även på olämpligt beteende och trakasserier som kommer från kunder. Arbetsgivaren har inte alltid effektiva metoder för att förebygga dåligt beteende som kommer från någon utanför arbetsplatsen, men man måste försöka föreställa sig situationer i förväg och planera hur man ska ingripa i dem tillsammans i arbetsgemenskapen.
  • Det måste vara tydligt för de anställda när och på vilket sätt de har tillåtelse att påpeka för kunden att de upplever att hens beteende inte är acceptabelt. Man måste komma överens om rapportering och efterföljande utredning samt eventuell uppföljning av stress efteråt. De anställda måste känna till var de kan få hjälp.
  • PAM har sammanställt kortfattade anvisningar om hur du bör agera om du utsätts för olämpligt beteende på din arbetsplats. Anvisningarna och länken hittar du här (på finska). 

Mitä tehdä, jos koet työpaikalla epäasiallista kohtelua asiakkaiden taholta?

  • Työnantajan on reagoitava myös asiakkaiden taholta tulevaan epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työnantajalla ei aina ole tehokkaita keinoja ehkäistä ennalta työyhteisön ulkopuolisten huonoa käytöstä, mutta tilanteet pitääkin hahmottaa etukäteen ja suunnitella niihin puuttuminen yhdessä työyhteisössä.
  • Työntekijöille on oltava selvää, missä vaiheessa ja millä tavoin on lupa ilmoittaa asiakkaalle, että kokee tämän käytöksen huonoksi. On sovittava tilanteista raportointi ja jälkiselvittely sekä mahdollisen kuormittumisen seuranta. Työntekijöiden on tiedettävä, mistä he saavat apua.
  • PAM on koonnut lyhyen ohjeistuksen, siitä miten sinun pitää toimia, jos koet työpaikallasi häirintää. Ohjeet ja lisätietolinkit löytyvät täältä.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa