Meddelande - 16.04.2015 klo 14.23

Kaarlo Julkunen: Företagen måste agera ansvarsfullt

Servicefacket PAM:s 2:a vice ordförande Kaarlo Julkunen är orolig för sysselsättningsläget. Han förväntar sig nu tålamod och ansvarsfullhet av företagen.

– Den senaste tidens budskap om samarbetsförhandlingar och uppsägningar försvagar människors förtroende och påverkar bland annat den inhemska efterfrågan. Exempelvis Stockmanns meddelande om att de stänger varuhuset i Uleåborg talar om att hushållens disponibla medel är små och konsumtionsviljan är svag, konstaterar Julkunen.

Julkunen hoppas att regeringsförhandlingarna som inleds efter valet ska komma med budskap som väcker förtroende.

– Regeringsförhandlingarna får inte bli en teater där partierna försöker samla ströpoäng. De måste ge ett tydligt budskap som sporrar företagen och stimulerar den inhemska efterfrågan, säger Julkunen.

Arbetslösheten är särskilt hög i servicebranscherna. Servicebranschernas arbetslöshetskassa har rekordmånga medlemmar som lyfter dagpenning, nästan 20 000. Ökningen jämfört med förra året är 15 procent. Julkunen förväntar sig nu ansvarsfullhet av företagen.

– Företagen borde inte nu skrämma arbetstagarna och de finska konsumenterna med nya samarbetsförhandlingar, utan ha tålamod att vänta på att en ny regering bildas och ett regeringsprogram presenteras. Jag hoppas att företagen nu ska agera ansvarsfullt och se till hela samhällets intressen.

Av regeringsförhandlingarna väntar sig Julkunen ett genuint engagemang för åtgärder som skapar tillväxt.

– Regeringsprogrammet kan inte vara en nedskärningslista som gör livet svårare för vanliga finländare utan den måste vara en plan och en föresats att vidta åtgärder som skapar tillväxt och arbetsplatser, förbättrar människors vardag och ger finländarna förtroendet för det politiska beslutsfattandet, säger Julkunen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa