Nyhet - 28.06.2019 klo 12.55

Jessy Eckerman rekommenderar varmt Nordenskolan för fackföreningsaktiva – Ansökningstiden pågår fram till 19 augusti

Nordenskolan är tvådelad och under de här perioderna vistas du på två nordiska orter. Bild: GettyImages.

Nordenskolan är tvådelad och under de här perioderna vistas du på två nordiska orter. Bild: GettyImages.

Åk! Det är Jessy Eckermans uppmaning till dem som är intresserade av att lära känna arbetarrörelsen och knyta kontakter i Norden.

”Du får en gemenskap och insikter om samhället och det samhälleliga uppdraget vi har. Med andra ord att värna om den nordiska modellen och att försvara arbetsmarknadsfrågor och liknande värderingar. Det har tagit flera hundra år att bygga upp den nordiska modellen och välfärdsstaten, men om vi går miste om den, går den förlorad för eviga tider. Därför är det viktigt att påminna om detta”, summerar Jessy Eckerman utbildningen i ett nötskal.

Jessy är långvarig PAM-medlem, fackföreningsaktiv på Åland och därtill alumn från Nordenskolan. Hon deltog i den senaste Nordenskolan åren 2018-2019.

”Jag har alltid varit intresserad av välfärdsfrågor och politik, därmed också den nordiska modellen och hur man kan omsätta modellen i praktisk politik. Därför sökte jag till Nordenskolan. Ett plus är att du får ett brett nätverk med vänner från hela Norden, folk som är verksamma både inom politiken och aktiva inom fackföreningsrörelsen”, berättar hon.

Utbildningen är tvådelad och under de här perioderna vistas du på två nordiska orter. En fördel är att deltagaren får resorna och uppehället betalt, men du bör fixa ledigt.

”Första gången träffades vi i Norge och på Utøya. Dagarna var fullspäckade med seminarier, föreläsningar och grupparbeten kring teman som berörde fackliga frågor”, minns Jessy.

Hon fortsätter:

”Följande träff ordnades i Helsingfors i januari i år och då sammanställde vi en Nordenskola-deklaration, som vi hade jobbat med under hela utbildningen. Deklarationen presenterade vi i samband med SAMAK:s årsmöte”.

Slutrapporten innehöll bl.a. förslag om hur man omsätter den nordiska modellen i praktiken, olika värderingar, betydelsen av en trygg och balanserad arbetsmarknad, demokrati i motvikt till andra styrsätt i samhället, arbetarrörelsens utmaningar i dag samt offentlig och icke-offentlig välfärd samt klimat- och migrationsfrågor.

”Utbildningen tog fasta på flera aktuella teman, själva programinnehållet var bra och därtill fick du lära dig att debattera med andra nordbor. Norden är ganska lika, men i många frågor skilde sig Finland väldigt mycket från Danmark, så ibland gick debatten ganska het”, säger Jessy.

Debatt och diskussion är något som Jessy är van med och som hon brinner för.
”När du är fackligt aktiv och dessutom politiskt aktiv på Åland och det uppstår diskussion om samhälleliga frågor, måste du i regel försvara dig. När du sedan kommer ut i större sammanhang och träffar andra likasinnade i Norden så är det mycket upplyftande. Det ger energi”, konstaterar hon.

Jessy sticker inte under stol med att närstudiedagarna var intensiva och att slutarbete krävde koordinering då gruppmedlemmarna befann runt omkring i Norden. Men det är absolut inget att ta stress över och arbetet löpte bra över nätet, betonar hon.

Vad är det bästa minnet?
”Definitivt SAMAK:s årsmöte, eftersom det gav mig mest i och med att jag är intresserad av politik. Framförallt bredden av förslag som lades fram på kongressen var fascinerande. Nordenskolans deltagare fick presentera slutarbetet på årsmötet och några fick chansen att delta i en panel som bestod av socialdemokratiska partiledare från hela Norden”, tillägger hon.

Ålänningar samlade på SAMAK: (från vänster) Igge Holmberg, Sara Kemetter (Nordenskolan), Mia Hanström, Jessy Eckerman (Nordenskolan), Kristin Mattsson, Camilla Gunell från Ålands socialdemokrater. Källa: Pekka Sipola/SAMAK.

Stämningen på kongressen beskriver hon som kraftfull. Vad annat kan det bli då du samlar den eminenta skaran partiledare bestående av bl.a. Sveriges Stefan Lövén, Mette Fredriksen från Danmark och Antti Rinne från Finland samt fackföreningsaktiva till samma bord.

Det gemensamma språket i Nordenskolan är skandinaviska och en förutsättning för att delta är att du kan grunderna i svenska eller klarar dig på skandinaviska.

”Som svenskspråkig var de första dagarna tuffa, men därefter vänjer du dig med olika språk”.

Som alumn upplever Jessy att det är enkelt att vara i kontakt med andra alumner i vilka frågor som helst och ifall hon planerar att åka någonstans i Norden.

”Jag var senast i kontakt med mina nordiska vänner i samband med valet. Nästa vecka åker jag till Almedalen, så hoppas att träffa någon av dem där också”, säger hon.

Utbildningen ger hon skolvitsordet 8.
”Olika deltagare får säkert ut väldigt olika saker av utbildningen. Om du är insatt från tidigare, då är innehållet inte alldeles nytt. Är du obekant med dessa sammanhang, lär du dig massor. Jag upplevde att jag fick mera bekräftat att så här ligger saker och ting till, och värdesatte möjligheten att diskutera och debattera samhälleliga frågor. Därför vitsordet åtta.”

Alumner från Nordenskolan årskurs 2018-2019. Här tillsammans på SAMAK:s årsmöte i Helsingfors. Källa: Pekka Sipola/SAMAK.

Nordenskolan 2019–2020

I Nordenskolan som ordnas 9-11 oktober 2019 i Sverige samt 29-31 januari 2020 i Danmark blir du bekant med den nordiska modellen och dess utmaningar. På kursen får du kunskaper om den nordiska modellen och verktyg för att omsätta dessa kunskaper till praktisk politik. Du möter deltagare från hela Norden som är aktiva inom arbetarrörelsen på regional- eller riksnivå.

Efter avlagd utbildning ingår du i Nordenskolans alumnnätverk och har möjlighet att ytterligare bredda dina kunskaper och ditt kontaktnät efteråt. Utbildningen knyter också an till SAMAKs utvecklingsteman.

Utbildningen är avsedd för politiskt aktiva eller aktiva inom fackföreningsverksamhet eller fackligt intresserade under 35 år. Utbildningsspråket är skandinaviska, med engelska som stödspråk.
Anmäl intresse senast den 19 augusti 2019. 

Utbildningen är gratis för den som väljs att delta. Läs mer här.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa