Nyhet - 18.04.2019 klo 13.10
Arbetslöshetsskydd

Jämkning av dagpenning ändras 1 april 2019

Bild: Gettyimages.

Bild: Gettyimages.

Grunderna för jämkad dagpenning ändras 1 april 2019. Största ändringen rör personer med deltidsarbete, heltidsarbete på högst två veckor eller inkomster av företagsverksamhet eller eget arbete eller som permitterats och har kortare daglig arbetstid.

– Lön för arbete som utförs från 1 april påverkar inkomstrelaterade dagpenningen då lönen betalas ut. Då dagpenningen jämkas har det inte längre betydelse när arbetet utförts. Avlöningsdagen bestämmer jämkningstidpunkten.
– Rätt till jämkad dagpenning har personer med inkomster av deltidsarbete, heltidsarbete som varar högst två veckor, företagsverksamhet eller eget arbete.
– Ändringen träder i kraft 1 april och rör ansökningar om jämkad dagpenning som helt eller delvis gäller tiden efter 1 april 2019.
– Ändringen rör också personer vars dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering. Jämkad dagpenning betalas dock som tidigare om veckoarbetstiden förkortats på grund av permittering. Sättet att förkorta arbetstiden framgår av meddelandet om permittering.

Lagändringen resulterar i nya situationer som det är bra att vara medveten om.

– I vissa fall kan du få full inkomstrelaterad dagpenning fast du arbetar på deltid.
– I vissa fall kan du vara helt arbetslös men dagpenning betalas inte för samma tidsperiod.
– Samma arbete kan två gånger uppfylla aktivitetskravet.
– Jämkad dagpenning kan betalas om arbetstiden är högst 80 % av normala arbetstiden för heltidsarbete men granskningen av arbetstiden kan baseras på arbetstiden under föregående månad. I sådana här fall kan till exempel en ansökan från någon med arbetstid på 80 % avslås. Läs mer om bland annat granskning av arbetstiden via länken nedan.

Arbetsvillkoret följs som tidigare. Läs mer om kommande ändringen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa