Nyhet - 11.02.2019 klo 13.20
Riksdagsvalet

”Jag vill sova bra på nätterna” – förtroendeman manar alla att agera NU!

Regionala huvudförtroendemannen Niina Ylisirniö besöker arbetsplatser och diskuterar politik med sina arbetskamrater.

Regionala huvudförtroendemannen Niina Ylisirniö besöker arbetsplatser och diskuterar politik med sina arbetskamrater. "Det kan inte längre tas mer från vanliga människor och små löner". Foto: Antti Leinonen.

Sipiläregeringen vars period snart tar slut har påverkat vardagen för regionala huvudförtroendemannen Niina Ylisirniö. Därför besöker hon nu flitigt sina verksamhetsställen för att prata om valet som anhängare av kampanjen Landet för de fria.

Då hon träffar sina arbetskamrater uppmuntrar hon dem att bli angängare av Landet för de fria, det vill säga ge ett röstningslöfte.

”Konkurrenskraftsavtalet och svårigheterna därefter under kollektivavtalsförhandlingarna i våras innebar tuffa tider. Politik påverkar allt och Finland näringslivs bra relationer till nuvarande regeringen har synts. Åtminstone jag vill sova bra på nätterna i framtiden så att jag inte behöver vara rädd för ytterligare nedskärningar eller försämringar av anställningsvillkor. Därför diskuterar jag nu politik med mina arbetskamrater”, berättar Niina Ylisirniö.

Utkomstsvårigheter och försämringar i arbetslivet är gemensamma bekymmer.

Niina bevakar restauranganställdas intressen och hennes arbetsfält omfattar personalrestauranger, skolor och daghem där Sodexo verkar. Låglönebranschfrågor är dagliga för henne. Utkomstsvårigheter och försämringar i arbetslivet är gemensamma bekymmer. Enligt arbetskamraterna måste nuläget förändras.

”En klar majoritet är bekymrad över samma fenomen. Flesta har sagt att de kommer att rösta i valet och kommit med i Landet för de fria. Endast ett par har ansett allt hopp vara ute och inte velat lyssna. För dem har jag ändå förklarat att jag kommer att återkomma till frågan”, säger Niina.

”Det kan inte längre tas mer från vanliga människor och små löner. Du ska klara dig på din lön. Jag hoppas att mina diskussioner ökar intresset för att rösta. Den som lovar guld och gröna skogar är inte alltid den det lönar sig att rösta på. Du ska vara skarp då du fattar ditt röstningsbeslut och detta budskap har jag spridit."

Våga diskutera politik

Då Ylisirniö besökt arbetsplatser har hon lagt märke till att många anställda inte är medvetna om samarbetet mellan arbetsgivarna. Arbetsgivarna arbetar hårt för få riksdagsledamöter att anamma deras målsättningar. Det ska alla anställda inse och därför är det viktigt att arbetstagarna håller också ihop.

”Första gången jag pratade med någon var jag nervös. Lyckligtvis var det ändå en bekant arbetskamrat och jag fick öva min stil att tala om samhällsfrågor. I regel har folket lyssnat och förhållit sig positivt till temat. Egentligen har jag varit smått överraskad av det”, berättar Niina.

Hon har observerat att särskilt de arbetskamrater som följer nyheter inser snabbt hur skilda saker går in i varandra och hur till exempel riksdagsbeslut och politik påverkar arbetslivet.

”Jag har inte haft dåliga erfarenheter av diskussionerna och det blir hela tiden lättare att träffa människor. Jag har funnit mitt sätt att tala. I vår tänker jag besöka alla mina verksamhetsställen och värva också mina släktingar till kampanjen Landet för de fria. Nu är det viktigt att hela tiden hålla låda om friheten för anställda att påverka och riksdagsvalet.”

”För mig innebär frihet att jag inte behöver vara rädd för mitt arbete och att det är okej att tillhöra ett fackförbund. Jag vill inte att situationen ändras efter valet”, avslutar Niina Ylisirniö.

I Finland beslutar riskdagen om arbetslagar och den regering som företräder riksdagsmajoriteten spelar en nyckelroll i lagberedningen. Därför påverkar riksdagsvalet och de valda riksdagsledamöterna livet för varje PAM-medlem.

Niina tipsar hur du kan komma med i Landet för de fria

Om du ännu inte hört om Landet för de fria – ta reda på!
”Det är lättare att prata med arbetskamrater om kampanjen, valet och frågor essentiella för anställda om du själv känner till kampanjen.”

Börja modigt prata med en arbetskamrat!
”Fast du kanske tycker att du inte är så insatt i politik är det inte ett hinder. Du snackar med arbetskamrater om arbetsplatsfrågor – de alla hör ihop med rikspolitik.”

Fast det är svårt – ge inte upp!
”Första gången är alltid svårast – därefter blir det lättare. Av de anställda jag träffat har 75 % redan blivit anhängare av kampanjen Landet för de fria.”

Fackavdelningen med för att skapa Landet för de fria
”På min fackavdelning uppmuntrar vi medlemmarna att gå med och vi kommer bland annat att sända ut medlemspost till alla.”

www.vapaidenvaltakunta.fi/sv

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa