Nyhet - 02.04.2020 klo 15.14
Arbetsavtal

”Jag fick gå under prövotiden som 17-åring”

”Det går inte alltid som i Strömsö och du kan hamna ut för saker och ting i arbetslivet som du inte kan göra något åt”, konstaterar det unga cafébiträdet som blev fick gå från sin första arbetsplats under prövotiden. Illustration: Anja Reponen.

”Det går inte alltid som i Strömsö och du kan hamna ut för saker och ting i arbetslivet som du inte kan göra något åt”, konstaterar det unga cafébiträdet som blev fick gå från sin första arbetsplats under prövotiden. Illustration: Anja Reponen.

PAM blir ofta kontaktad av medlemmar, vars arbetsavtal har hävts under prövotiden. Under prövotiden har arbetsgivaren rätt att häva en arbetstagares arbetsavtal, såvitt det inte sker på osakliga grunder.

Cafébiträdet berättar: Första jobbet blev en sur upplevelse
 

Jag började jobba som 17-åring på ett café sensommaren 2019. Anslöt mig till PAM i september 2019. Anställningen var mitt första ”riktiga jobb” även om jag sommarjobbat tidigare. 

Redan från starten kändes arbetet på caféet, som har både bageri- och caféverksamhet, mycket stressigt. Jag mer eller mindre slängdes in i arbetet. Introduktionen var kort och jag fick instruktioner om hur jag skulle agera om jag blir inkallad som bagare till morgonskiftet. Därför kände jag mig osäker från starten. Jag hade inte heller skrivit under ett arbetsavtal som omfattade bageriuppgifter, utan meningen var att jag skulle arbeta som kassör och städa upp efter bagarna. Enligt överenskommelsen skulle jag jobba eftermiddag och kvällar. Blev ombedd att göra även morgonskift som innebar bageriuppgifter. Jag har ingen bagarutbildning, men lärde mig hur man bakar bröd. 

Enligt arbetsavtalet tillämpades en prövotid på tre månader. Då jag hade knappt tre veckor kvar av prövotiden blev jag allvarligt sjuk. Det var då det strulade till sig. Jag meddelade åt min förman att jag inte kan komma till jobbet följande morgon. Hade sökt sjukintyg via akutmottagningen och min läkare ringde till och med upp föreståndaren för att ännu intyga att jag inte kan komma på jobb. Min förman insisterade med att jag ska vara på arbetet och vi hade kontakt ännu kl. 02 på natten om morgonskiftet. Fick följande meddelande av föreståndaren ”Enligt caféets advokat har vi rätt att säga åt dig att du måste jobba även om läkaren har gett dig sjukledigt. På onsdag kl. 06 ska du vara i jobb för du har lovat att vikariera din arbetskompis”.

Det var inte schysst av föreståndaren att tvinga mig till arbetet då jag hade fått diagnosen streptokock. Jag fick känslan att hen ville hota mig tillbaka i jobbet bara för att jag är ung och inte känner till reglerna kring sjukledighet. Om jag inte hade talat med mamma och varit i kontakt med PAM så skulle jag troligen ha gått med på detta. Jag blev snabbt ännu sämre och följande dag åkte jag tillbaka till sjukhuset, där jag låg tre dagar. Fick antibiotika intravenöst på grund av infektionen.  
  
Under den här tiden diskuterade jag enbart med föreståndaren eftersom jag inte fick tag på arbetsgivaren som råkade vara på semester. Försökte men lyckades inte nå henne. När föreståndaren okejade sjukfrånvaron fick jag som svar att ”du kommer i jobb på fredag men du får jobba hela fredagen kl. 06-16.45”, vilket överskrider arbetstiden för mig som är under 18 år. 
På fredagen var jag fortfarande sjukskriven och sjukledigheten fortsatte ända fram till följande veckas måndag. Då jag meddelade om min situation lät föreståndaren förstående och menade att då kommer du på jobb på tisdag. Åkte till jobbet i normal ordning för kvällsskiftet. Följande dag kom chefen in och meddelade att jag inte behövs mera. Då hade jag cirka två veckor kvar av prövotiden. Jag bad om orsaken och hon sa att ”vi känner att du inte passar vårt företag”. Därefter gav jag tillbaka nyckeln och gick. 

I efterskott bad jag om att få arbetsintyg, alla timmar och ett intyg över varför mitt arbetsavtal hävdes. Därefter har vi inte haft någon som helst kontakt. Det fanns ingen arbetsskiftsplanering på arbetsplatsen, utan föreståndaren ringde in mig eller andra arbetstagare vanligtvis i sista minuten. Enligt arbetsavtalet skulle jag jobba 4,5 timme/dag plus extra vid behov. Jag minns att jag till exempel jobbade fyra gånger tiotimmars arbetspass (40 timmar) under en vecka. Jag hörde som sagt till de yngsta arbetstagarna bland 7 anställda, varav de flesta var på prövotid. Mitt råd till andra unga arbetstagare är att ha koll på arbetstiden och hur långa arbetsdagar du utför. Det kan kännas roligt med fler timmar och mer pengar, men det är viktigt att känna till arbetslivets regler.
Jag vet också att jag råkade hamna på en arbetsplats som inte är den bästa. Som följande hoppas jag hitta en rejäl arbetsgivare.

Nina, Vasa
(den intervjuades namn har ändrats)

14.4.2020 Ändringar i texten har gjorts: "uppsagd under prövotiden" har rättats till "hävning av arbetsavtal under prövotiden".

”Gör så här”

Hävs ditt arbetsavtal under prövotiden ta då kontakt endera med PAM:s rådgivning för anställningsärenden per telefon eller närmaste regionkontor.
PAM går igenom händelseförloppet med dig och utreder omständigheterna och ser på eventuell bevisbörda kring hävningen av arbetsavtalet.
Under prövotiden kan både arbetsgivaren och arbetstagaren häva anställningen utan uppsägningstid. Hävningen får dock inte basera sig på diskriminerande eller osakliga grunder. Huruvida grunden för hävning under prövotiden är godtagbar bedöms i förhållande till de övergripande omständigheterna och rättspraxis. 

Bra exempel på dålig arbetsgivare 

Juha Ojala, rådgivningschef på juridiska enheten på PAM, råkar på motsvarande fall alltid då och då och ibland måste de tas upp i rätten. 

När det handlar om hävning under prövotid är situationen särskilt problematisk för arbetstagaren. Enligt Juha Ojala tillämpas så kallad omvänd bevisbörda då det handlar om hävning under prövotid – arbetstagarparten måste kunna leda i bevis att hävningen berott på osakliga grunder som sjukdom eller graviditet eller någon annan omständighet som inte har att göra med prövotiden. *

”Under prövotiden har anställda en riktigt dålig anställningstrygghet och det räcker att arbetsgivaren till exempel säger att denne inte är totalt nöjd med arbetsprestationen.”

Arbetsgivaren behöver inte visa på någon försummelse eller ge en anmärkning – ännu mindre en varning. Och bevisbördan är som sagt omvänd. Därmed behöver arbetsgivaren tyvärr inte över huvud bevisa att det helt säkert handlar om en saklig hävning under prövotiden”, preciserar Ojala. 

Å sina medlemmars vägnar anhängiggör PAM hävningar under prövotid vid domstol där situationerna bedöms från fall till fall. Om också detta fall tas upp i rätten kan domstolen efter en helhetsbedömning finna att det finns bevis för att hävningen varit osaklig. Om så sker innebär det i praktiken att anställde får en ersättning som motsvarar lönen för högst tre månader.

”Det som ger en fingervisning om osaklighet i arbetsledningen är arbetsgivarens uppmaning till anställde att komma sjuk till arbetet fast denne uppvisat ett läkarintyg. Arbetsgivaren har verkligen väntat tills sjukledigheten tagit slut och först sedan meddelat om hävning under prövotiden. Enligt arbetsavtalslagen ser arbetsgivaren i och för ut att ha handlat rätt”, betonar Juha Ojala.

Endast det faktum att arbetsgivaren hävt anställningen under prövotiden då anställde lämnat ett sjukledighetsintyg är inte i sig ett tillräckligt bevis för att orsaken varit sjukledigheten. Det var tillräckligt om arbetsgivaren till exempel bevisligen sagt något (kanske andra anställda har hört det och kan vittna) eller skriftligen noterat att verkliga orsaken är någon osaklig grund som graviditet eller sjukdom. 

”Cafébiträdets fall är ändå ovanligt eftersom anställde har bevismaterial svart på vitt om diskussioner med arbetsgivaren.” 

Vi ska komma ihåg att situationen var en helt annan efter prövotiden. Då ska arbetsgivaren först varna och först därefter kan anställde sägas upp om det finns vägande skäl för det. Arbetsgivaren ska kunna bevisa klara försummelser och att de varit så allvarliga att uppsägningen varit berättigad.

Enligt Juha Ojala är långa timmar och bristfälliga arbetsskiftsförteckningar endast separata förseelser på ett café som inte bevisar hävningen under prövotiden utan vittnar främst om likgiltighet eller okunskap hos arbetsgivaren under anställningen. 

”Arbetstiderna för under 18-åriga anställda skiljer sig knappt från övrigas arbetstider med undantag av natt- och övertidsarbete. Farligt arbete är en fråga för sig men arbetstidsbestämmelserna är de samma också för unga – högst 40 timmar per vecka”, säger han. 

Vilotiden är ändå längre för unga anställda – minst 12 timmar mellan skift. Att maximala arbetstiden är 9 timmar per dygn då skiftet infaller mellan 06.00 och 16.45 anser Juha Ojala vara för lång.

”Ursprungligen hade det också här avtalats om arbete på dagen. Särskilt viktigt är att unga anställda får en ordentlig introduktion”, lägger han till. 

Enligt Juha Ojala är ett problem på arbetsmarknaden sådana arbetsgivare som hela tiden häver anställningar innan prövotiden tar slut och sedan anställer någon ny. Ibland kan det urskiljas ett klart mönster hos vissa arbetsgivare. 

”Detta fall är ett bra exempel på en dålig arbetsgivare. Oberoende av om det handlar om total okunskap eller en vilja att kringgå lagstiftning är förfarandet ansvarslöst – särskilt då detta drabbar en ung anställd. Bra i detta fall är att anställde är vår medlem och får råd och rättshjälp från förbundet.” 

* På grund av coronavirussituationen har möjligheten att häva anställning under prövotid utvidgats – för tillfället är det möjligt också av ekonomiska eller produktionsorsaker, vilket inte gäller i vanliga fall. Ändringen trädde i kraft 1.4.

Juha Ojala, rådgivningschef på juridiska enheten på PAM

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa