Meddelande - 07.05.2019 klo 09.00
Familjeliv

Jaana Ylitalo på Servicefacket PAM: Rätten att vara moder i fara – lagändringar krävs för att förhindra diskriminering på grund av graviditet

Bild: Eeva Anundi

Bild: Eeva Anundi

Jämställdhetsgapet i arbetslivet kan minskas genom att förbättra förvärvsarbetande kvinnors rätt att vara mödrar. PAM stöder ändringar i arbetsavtalslagen som starkare förde Finland framåt mot ett arbetsliv fritt från diskriminering på grund av graviditet.

PAM stöder de lagändringar för att förhindra diskriminering på grund av graviditet som också jämställdhetsombudsmannen rekommenderar. Den centralaste var att arbetsavtalslagen förbjöd att inte förnya arbetsavtal på viss tid på grund av graviditet eller familjeledighet och att visstidsavtal ingås endast fram till början av familjeledighet.

PAM effektiviserade förbudet med ett diskrimineringsantagande. Det innebar att om ett visstidsavtal inte förnyas anses det bero på graviditeten eller familjeledigheten om inte arbetsgivaren kan bevisa annat. Antagandet skyddade kvinnors rättigheter samt minskade oegentligheter förknippade med graviditet eller familjeledighet och rädslan för att bli diskriminerad på grund av att du bildar familj.

”Vi anser det vara helt berättigat och rättvist att kräva att arbetsgivare ska bevisa att orsaken till att arbetet upphör är något annat än graviditeten. Detta stärkte kvinnors ställning i arbetslivet och förhindrade diskriminering på grund av graviditet”, noterar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM.

Hon påpekar att rättigheterna för snutt- och kortjobbare realiseras sämre jämfört med fastanställda. Därför är åtgärder som förhindrar diskriminering på grund av graviditet viktiga särskilt för serviceanställda.

”Då sätten att arbeta förändras måste vi också annars se till att arbetslagstiftningen uppdateras. Vi kan inte tillåta att arbete som utförs till exempel via plattformar skapar en kanal för att kringgå förbudet mot diskriminering på grund av graviditet eller föräldraskap. Motarbetar vi inte detta hot står vi mycket snart inför ett fenomen som ytterligare försämrar jämställdheten i arbetslivet”, slår Jaana Ylitalo fast.

PAM kontaktas dagligen om diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet

Enligt Jaana Ylitalo är det fel att ännu på 2020-talet förringas och diskrimineras kvinnor i arbetslivet på grund av graviditet. PAM kontaktas årligen runt 1 000 gånger på grund av diskriminering som har att göra med graviditet eller familjeledighet.

”Tydligen försämrar redan graviditet kvinnors ställning på arbetsmarknaden och familjeledigheter injagar skräck. De senaste 1,5 åren har PAM beviljat sina medlemmar rättshjälp i flera fall där det misstänks diskriminering på grund av graviditet”, berättar Jaana Ylitalo.

Förbundet har hjälpt bland annat en anställd vars arbetsavtal på viss tid inte fortsattes efter att hon berättade om sin graviditet för arbetsgivaren. En annan som fått hjälp var en medlem som efter familjeledighet inte längre fick arbetsledaruppgifter på samma nivå som före ledigheten.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa