Meddelande - 22.08.2019 klo 16.10
Arbetslivet

Jaana Ylitalo på PAM föreslår förhandlingar om frivilligarbete på festivaler

Enligt intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM är den diskussion om frivilligarbete som återkommer varje sommar inte heller i festivalarrangörers intresse. Därför lönade det sig att förhandla om frågan. I en just publicerad artikel ställer docenten i arbets- och socialrätt, juris doktor Jaana Paanetoja fast att benämningen ”frivilligarbete” kan användas för att dölja en anställning.

Också i sommar har det debatterats om uppgifter som festivaler kallar frivillig- eller talkoarbete. Frivilligarbetarnas ställning har dock främst diskuterats ur beskattnings- och skatteförvaltningsperspektiv – är till exempel gratis biljetter och uppehälle beskattningsbar inkomst.

Finländska festivaler arrangeras av mycket olika slags organisationer. Det finns föreningar där människor med samma målsättningar arrangerar festivaler på frivilligbasis. Särskilt företagsmässig affärsverksamhet kan anses vara problematisk då resultatet är ibland riktigt bra men en stor del av arbetet utförs av frivilliga.

”Den essentiella frågan är dock huruvida alla dessa uppgifter verkligen kan anses vara frivilligarbete eller handlar det om anställningar”, noterar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM.

Genuint frivilligarbete är nämligen arbete som inte medför en anställning och därmed har arbetarna inte rätt till det skydd som tillhör anställda. I genuint frivilligarbete finns inte en arbetsgivare och därmed inte heller en part som till exempel var skyldig att försäkra mot olycksfall i arbetet.

”Genuint frivilligarbete ska handla om arbete där lagstadgade kännetecknen på en anställning inte uppfylls”, säger docenten i arbets- och socialrätt, juris doktor Jaana Paanetoja.

Hon har ingående studerat modernt frivilligarbete ur arbetsrättsligt perspektiv och på basis av detta skrivit en artikel som publicerats i Edilex idag. Enligt Jaana Paanetoja verkar traditionella frivilligarbetets användningsområde ha blivit klart bredare under de senaste åren och arbetet har fått nya drag.
I sin artikel fäster hon uppmärksamhet vid att såväl i plattformsekonomin som i modernt frivilligarbete förekommer en strävan att uppfatta eller skapa rättsförhållandet kring arbetet som något annat än en anställning. Hon påminner om att frågan ändå inte avgörs av avtal eller föreställningar.

”Avgörandet om rättsförhållandets karaktär baserar sig på en bedömning av huruvida kännetecknen på en anställning uppfylls i egentliga arbetet”, påpekar Jaana Paanetoja i artikeln. PAM har tidigare bett henne om ett sakkunnigutlåtande om frivilligarbete.

Jaana Ylitalo på PAM anser professionellt arrangerade festivaler vara viktiga eftersom de gör Finland till ett intressant och trevligt land såväl för turister som för finländare.

”Enligt oss ska verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt för alla parter. Om arbetsgivarskyldigheter kringgås är det en risk också för företag och talkodiskussionen varje sommar betjänar inte dem heller”, bedömer hon.

PAM föreslog arbetsgivarförbundet MaRa och dess medlemsföretag att det skulle förhandlas om frivilligarbete redan i sommar. Starten har dock skjutits upp.

”Eftersom nästa festivalsommar är här snabbare än vi tror föreslår vi att vi börjar diskutera med aktörerna inom branschen i god tid. Vi kunde först ta upp hur vi tillfredsställer arbetskraftsbehovet på sommarfestivaler så att allt går rätt till också ur arbetsrättsligt perspektiv”, föreslår Jaana Ylitalo.


Artikeln i Edilex finns här (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa