Meddelande - 08.03.2019 klo 09.00
Jämlikhet

Jaana Ylitalo på PAM: Allmänt bindande kollektivavtal skyddar kvinnor

Utan allmänt bindande kollektivavtal och regler för lokala avtal i dem blir jämställdhetsfrågor överkörda av konkurrenskraft och flexibilitet, säger intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM.

Kvinnodagen till ära påminner Jaana Ylitalo – intressebevakningsdirektör på Servicefacket PAM – om hur minimianställningsvillkoren i kollektivavtal ofta skyddar kvinnor i arbetslivet. Tack vare allmänt bindande avtal garanterats också anställda på oorganiserade företag samma minimivillkor.

”Vi har ännu en lång väg att gå till lönejämställdhet. Vi hamnar ännu längre bort om attackerna mot kollektivavtalssystemet fortsätter. Politiska högern förstår sig inte på arbetslivsrealiteter – särskilt då det handlar om jämställdhet”, påpekar Jaana Ylitalo.

Kollektivavtal beaktar könsperspektiv, utjämnar löneskillnader, förhindrar lönediskriminering och främjar likalönsprincipen. I grund och botten handlar principen om att du ska få samma lön för samma likvärdiga arbete. Jaana Ylitalo påminner om att på branschnivå kan denna princip främjas endast med allmänt bindande kollektivavtal.

”Allmänt bindande kollektivavtal främjar jämställdhet i samband med arbetsuppgifter, på arbetsplatser och inom branscher. Om kollektivavtalssystemet avvecklas, allmänbindande karaktären försvagas och reglerna för lokala avtal inte ställs fast i kollektivavtal riskerar vi att det fästs mindre uppmärksamhet vid köns- och jämställdhetskonsekvenser då det avtalas om anställningsvillkor”, anmärker Jaana Ylitalo.

Kollektivavtal förbättrar kvinnors ställning

Redan nu har kvinnor en svagare ställning på arbetsmarknaden och mer ströjobb.

”Allmänt bindande kollektivavtal kan begränsa ofrivilligt deltidsarbete och användningen av nollavtal samt minska negativa följderna av ströjobb för utkomsten bland anställda. Dessa åtgärder förbättrar kvinnors ställning och påverkar direkt utkomsten och huruvida du får en lön du klarar dig på”, noterar Jaana Ylitalo och fortsätter:

”Attackerna mot kollektivavtalssystemet är därmed en attack mot kvinnor.”

Kollektivavtal har också reglerat många frågor som typiskt påverkar just kvinnors ställning. Att du till exempel får lön då du är mammaledig eller tar hand om ett sjukt barn baserar sig på ett kollektivavtal. Endast allmänbindande karaktären garanterar att alla anställda inom en bransch får dessa förmåner som vi egentligen anser vara ganska självklara.

”Tidvis klagas det över allmänt bindande kollektivavtal. Det påstås att de omintetgör rättvis konkurrens och begränsar rättigheterna för arbetsgivare. Tyvärr glöms det ofta bort att syftet med allmänt bindande kollektivavtal är att garantera rimliga anställningsvillkor och en lön du klarar dig på. Samtidigt skyddar de företag genom att hålla styr på osund konkurrens, tvinga företag att förbättra sin produktivitet och förhindra lönedumpning”, ställer Jaana Ylitalo fast.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa