Nyhet - 02.05.2017 klo 15.12

Jaana Ylitalo från PAM: Finland ska satsa på kunskaper och bättre arbetslivskvalitet

Servicefacket PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo är bekymrad över Finlands framtid. Då världen förändras och tekniken ökar är ett av de värsta hoten en situation där det inte finns kunniga anställda som klarar av krävande arbetsuppgifter.

Enligt Jaana Ylitalo vållar regeringens meddelanden kring finländska ekonomin denna vecka bekymmer. Under svåra ekonomiska tider ska sysselsättning stödas genom en satsning på utbildning, know-how och tjänster för arbetslösa.

– Regeringen verkar inte förstå att i stället för åtstramningar behöver vi mer stöd för att möta behoven i arbetslivet, påpekar Ylitalo och fortsätter:

– Betydelsen av vuxenutbildning tonas ner och arbetslösas utkomst är i vågskålen. Planerade bostadsstödsändringarna drabbar låginkomsttagare. Vi har tusentals lågavlönade anställda som får bostadsstöd. Föreslagna försämringarna minskar arbetskraftens rörlighet, påminner hon.

Enligt Ylitalo bidrar nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa varken till sysselsättning eller till en högre sysselsättningsgrad i hela landet. I värsta fall innebär presenterade aktiva modellen en nedskärning av utkomsten för arbetslösa som straffas med nya karensdagar. Om det var lätt att få till stånd den sysselsättning som regeringen efterlyser hade vi inte problem med arbetslöshet.

– Vi får inte till ett uppsving i Finland genom att pina människor. Därför är det underligt att det skapas ett system som sannolikt leder till att snuttjobb och gratis arbete ökar, slår hon fast.

Jaana Ylitalo påminner om att sätten att arbeta förändrats – därför behövs nya kunskaper. Ny teknologi och robotisering hotar finländska arbetstillfällen. I framtiden arbetar anställda därför i allt mer krävande och produktiva uppgifter som ytterligare betonar betydelsen av att kontinuerligt utveckla yrkesskickligheten bland befolkningen.

– Utbildning, bildning och bredare kunskaper bland anställda är ytterst viktiga frågor i pågående omvälvningen. För Finland och nationalekonomin är de största trumfarna i konkurrensen kunniga människor och ett arbetsliv där nya tjänster kan produceras utan att försämra anställningsvillkoren, avslutar Ylitalo.

Servicefacket PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo höll ett tal på fackrörelsens gemensamma valborgsfest i Tavastehus den 1 maj 2017.

Nyheten publicerades på finska den 1 maj 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa