Nyhet - 01.04.2019 klo 08.15
Arbetslagstiftning

Intjäningen av semester under sjukledighet förbättras

Bild: Gettyimages.

Bild: Gettyimages.

Är du arbetsoförmögen eller borta på grund av rehabilitering kan du inte vägras fyra veckors betald semester enligt EU-lagstiftning. Så här har bland annat EU-domstolen tolkat frågan och därför ändras lagen i Finland 1 april 2019.

Enligt semesterlagen intjänar anställda för tillfället semester normalt i 75 arbetsdagar om de är borta från arbetet på grund av sjukdom, olycksfall eller medicinsk rehabilitering. Dessa dagar likställda med arbetad tid räcker dock inte alltid till för att anställda ska få fyra veckors betald semester enligt arbetstidsdirektivet i EU.
Därför kommer semesterlagen att få nya bestämmelser om extra lediga dagar. I fortsättningen kommer anställda att få så många extra lediga dagar att de har fyra veckors betald semester. För extra lediga dagarna får du ersättning som motsvarar ordinarie lönen. För dagarna betalas varken semesterpenning eller semesterpremie.

Är anställda borta i mer än 12 månader har de inte längre rätt till extra lediga dagar.

I praktiken påverkar extra lediga dagarna först den semester som hålls om ett år eftersom lagen kommer att tillämpas på semester intjänad från det kvalifikationsår som börjar 1 april 2019.

Nya bestämmelserna utgör tvingande rätt. Därmed tillämpas lagen fast det avtalats om något annat i ett kollektivavtal, till exempel om tid likställd med arbetad tid då semester intjänas.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa