Artikel - 27.06.2019 klo 15.10
Trakasserier

Internationella arbetsorganisationen ILO tog ställning: STOPP för trakasserier i arbetslivet

Bild: Crozet / Pouteau (ILO)

Bild: Crozet / Pouteau (ILO)

De länder som antagit konventionen förbinder sig att främja nolltolerans mot trakasserier i arbetslivet och skydda anställda mot trakasserier. Detta förbättrar ställningen för miljontals anställda runtom i världen.

ILO:s internationella arbetskonferens hade samlats i Genève i Schweiz där den antog en konvention om förebyggande av våld och trakasserier i arbetslivet den 21 juni 2019. Det handlar om första internationella avtalet mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Avtalet är särskilt viktigt därför att ILO följer en trepartsprincip som också omfattar dess konventioner. I arbetet deltar därmed jämspelt företrädare såväl för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som för regeringar.

Att konventionen och en rekommendation antogs är en stor vinst för anställda och fackföreningsrörelsen som redan i åratal arbetat med att eliminera könsrelaterat våld i arbetslivet.

Konventionen förutsätter att alla stater ska stifta lagar för att sätta stopp på trakasserier och våld på arbetsplatser och ställa fast sanktioner i sådana fall. Arbetsgivare ska vara skyldiga att ta fram procedurer för situationer då det förekommer trakasserier och våld.

Globala standarder

Att avtalet träder i kraft är omvälvande därför att i fortsättningen identifieras könsrelaterat våld enligt samma kriterier i hela världen. Nu har alla gemensamma termer för alla aspekter.

”Detta är viktigt bland annat med tanke på öppna europeiska arbetsmarknaden och finländares möjligheter att arbeta utomlands. Då arbetsplatser har globalt samma kriterier och definitioner för sexuella trakasserier och våld kan problem lösas enklare. Om finländare till exempel börjar arbeta i Italien och där är synen på hur du kan bete dig mycket annorlunda kan detta orsaka otaliga problem”, noterar Erika Kähärä, arbetsmiljöexpert på PAM.

Ingen kan ändra på eller låta bli att tillämpa den bindande delen av konventionen – den är likadan överallt. Varje land kan dock anpassa rekommendationerna till sin lagstiftning och praxis på sitt sätt.

Följderna av våld i hemmet bättre fram i arbetslivet

Konventionen förpliktar också att granska läget i Finland. Hos oss innebär detta bland annat att vi ska bättre försöka identifiera våld i hemmet som påverkar arbetslivet.

”Konventionen vill att arbetsgivare och avtalsparter ska fundera på hur anställda som fallit offer för våld i hemmet kunde stödas och hjälpas. En persons situation kan ofta dessutom påverka hela arbetsplatsen när information om problemen börjar sprida sig bland de anställda. Det är viktigt att försöka se till att sådana situationer inte är så belastande”, poängterar Erika Kähärä.

Anvisningar för hur egentliga offer kunde hjälpas så bra som möjligt tas fram i förhandlingar med arbetsgivarförbund. ILO-konventionen skapar tryck på dessa förhandlingar och att ta i bruk konkreta redskap.

PAM utbildar sina medlemmar

Fastän nordiska och finländska lagstiftningen, systemen och praxisen håller hög nivå internationellt finns det mycket vi kunde göra bättre. Vår nationella lagstiftning förutsätter att alla ska bete sig ordentligt och ge arbetsro på arbetsplatsen. Ändå framgår bland annat av en PAM-utredning från 2015 (på finska) att beklagligt många utsätts för sexuella eller andra trakasserier i arbetslivet.

”Därför har vi utbildat och utbildar fortfarande våra medlemmar i att identifiera trakasserier samt våga ta upp och försöka lösa sådana här frågor på sin arbetsplats”, berättar Merja Vihersalo, arbetsmiljöexpert på PAM.

Lägger du märke till trakasserier eller våld mot andra eller upplever du själv trakasserier eller våld i arbetslivet ska du kontakta arbetarskyddsfullmäktigen på din arbetsplats.

Konventionen är ett juridiskt bindande instrument som stater verkställer. Den träder i kraft 12 månader efter att två medlemsstater ratificerat den.
En rekommendation kompletterar konventionen. Rekommendationen är inte juridiskt bindande utan innehåller anvisningar för hur konventionen kan tillämpas.
FN-organet ILO – Internationella arbetsorganisationen – fokuserar på arbetskrafts- och arbetsfrågor. År 2019 är ett jubileumsår för ILO då det gått 100 år sedan organisationen grundades. Denna gång var temat för årliga arbetskonferensen framtiden för arbetet.

  • Konventionen är ett juridiskt bindande instrument som stater verkställer. Den träder i kraft 12 månader efter att två medlemsstater ratificerat den.
  • En rekommendation kompletterar konventionen. Rekommendationen är inte juridiskt bindande utan innehåller anvisningar för hur konventionen kan tillämpas.
  • FN-organet ILO – Internationella arbetsorganisationen – fokuserar på arbetskrafts- och arbetsfrågor. År 2019 är ett jubileumsår för ILO då det gått 100 år sedan organisationen grundades. Denna gång var temat för årliga arbetskonferensen framtiden för arbetet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa