Nyhet - 16.03.2020 klo 11.23
Kollektivavtalsförhandlingar

Intensiv förhandlingsvecka inleds

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

Denna vecka fortsätter PAM att förhandla bland annat med Palta, Apotekens Arbetsgivarförbund och MaRa om nya anställnings- och lönevillkor.

Måndagen 16 mars fortsätter PAM att förhandla med Palta om tre kollektivavtal. Nu diskuterar parterna avtalen för biografer, golfbranschen och flyttservicebranschen. Tidigare kollektivavtalen för dessa branscher utgick antingen sista januari eller februari. Anställningsvillkoren i gamla kollektivavtalet iakttas tills nya avtalet träder i kraft.

Branschkommittén för Avecra sammanträder på måndag. Egentliga förhandlingarna om anställningsvillkoren på Avecra Oy fortsätts med arbetsgivarförbundet MaRa rf onsdagen 18 mars. Avecras anställda arbetar bland annat på tåg- och stationsrestauranger. Nuvarande kollektivavtalet för Avecra är i kraft till slutet av mars.

Förhandlingarna om kollektivavtalen för arbetstagare och förmän inom turism-, restaurang- och fritidstjänster fortsätter i mindre arbetsgrupper fokuserade på textfrågor. Branschkommittén sammanträder på tisdag då dess medlemmar diskuterar allmänt förhandlingsläget. 

Under förhandlingar behandlar branschkommittéer de kollektivavtal PAM ingått och frågor inom sina avtalsbranscher. Kommittémedlemmarna är vanligen förtroendemän inom avtalsbranschen och andra aktiva från hela Finland. 

Om avtalet för tekniska personalen på Nationalteatern förhandlar PAM tisdagen 17 mars. I detta samband företräds arbetstagarna också av Teme, Fackförbundet för teater och media Finland rf. Arbetsgivaren representeras åter av Suomen Teatterit – Finlands Teatrar rf. Nuvarande avtalet går ut sista mars. 

På tisdag förhandlar PAM också om avtalet för kundservice och telemarketing. Detta kollektivavtal omfattar tjänstemän och arbetstagare anställda på medlemsföretag som tillhör Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys. Avtalet för branschen utgick sista februari och därmed råder avtalslöst läge inom branschen.  

I fredags inleddes förhandlingar om kollektivavtalet för apotek och dessa fortsätts torsdagen 19 mars. 

Vill du bli av med arbetstidsförlängningen – underteckna vädjan och stöd oss.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa