Nyhet - 15.04.2020 klo 09.00
Arbetslivet

Inom städning har arbetstakten blivit ännu tuffare på grund av coronaviruset

Fotograf: Annika Rauhala

Fotograf: Annika Rauhala

Coronavirusepidemin har ändrat arbetstakten och arbetssätten inom städtjänster. Du har hela tiden bråttom då du ska hindra att viruset sprids med grundlig och noggrann städning. Förtroendemän påminner om betydelsen av trygga arbetssätt, information och skyddsutrustning.

Telefonsamtal till förtroendemän på städföretag avslöjar att coronavirusepidemin ändrat vardagen för anställda: desinficering har blivit klart vanligare och traditionell städning består nu av större helheter. Dessutom ska nya anvisningar från arbetsgivare och myndigheter följas exakt, det går tid till introduktion och betydelsen av omsorgsfullhet och yrkesskicklighet har lyfts fram.

Erja Killström, regional huvudförtroendeman för Sydvästra Finland hos Lassila & Tikanoja, berättar att coronaviruset ställer hela tiden allt större krav. Enligt henne är det synd att detta dock inte tillräckligt beaktats i samband med den tid anställda har för att utföra sitt arbete.

”Ett ställe för vilket det fastställdes en viss arbetstid före coronaviruset ska nu städas lika snabbt enligt nya bestämmelserna. Du har bråttom. Människor städar grundligt och noggrant på bekostnad av sin hälsa”, säger hon och fortsätter: 

”För att minska den rädsla bland anställda som viruset förorsakar anser jag det vara fint att hos oss har arbetsgivaren bildat arbetslag fokuserade på coronavirusstädning runtom i Finland. De sköter bland annat krävande desinficeringar och arbetsgivaren tar hand om och stöder dem i denna speciella arbetsuppgift.”
 

Anställdas välbefinnande prövas

PAM har kritiserat städ- och rengöringsbranschen för de negativa följder som kontinuerlig konkurrensutsättning har för välbefinnandet och hälsan bland anställda.

Förtroendemännen tror att coronaviruskrisen kan förvärra situationen ytterligare. Beställare vill ha tjänster så billigt som möjligt och företag inom branschen måste allt oftare prissätta avtal på nytt. Hos anställda skapar detta oro för att egna arbetseffektiviteten inte räcker till under dessa exceptionella tider.

”Bland anställda har coronaviruskrisen lyft fram betydelsen av rätta arbetssätt och introduktion i krävande arbetsuppgifter inom branschen. Vi alla vill göra vårt arbete så bra som möjligt – därför följer vi ytterst noggrant och professionellt alla instruktioner”, berättar Outi Missi, regional huvudförtroendeman hos RTK-Palvelu i Lahtis.

Hennes kollega Sami Mäkinen, förhandlande huvudförtroendeman hos RTK-Palvelu i Björneborg, betonar att anställda behöver tillräcklig skyddsutrustning och bra tillvägagångssätt för att se till att städare inte utsätts för viruset.

”Vi har fått andningsskydd och skyddsglasögon. Där vi städar är det inte alltid möjligt att tvätta händerna. Därför har vi upplevt det vara viktigt att anställda fått desinfektionsmedel och skyddshandskar”, berättar Sami.

Du ska aldrig riskera din hälsa då du städar ens under exceptionella förhållanden.
”Lyckligtvis har arbetsgivaren åtgärdat missförhållanden anställda tagit upp och därmed tagit sitt ansvar för deras hälsa och säkerhet i arbetet”, noterar Sami.

Kunskap och information behövs på alla nivåer

I arbete där uppgifter utförs hos beställare har anställda mycket sällan möjlighet att dagligen träffa arbetsledare och arbetskamrater på egna arbetsplatsen. Janne Forsman, förtroendeman på SOL, kräver att anställda ska ha rätt till styrning och handledning också mitt i denna kris. Får du aktuell och rätt information i god tid känner du dig tryggare.

”Hur coronaviruset påverkar skapar naturligtvis rädsla. Det tas fram nya anvisningar nästan dagligen. Det har ibland visat sig vara utmanande att i tid sprida informationen dit där det konkret städas och till anställda. Alla har till exempel inte ett eget e-postkonto på företaget. Betydelsen av interaktion och informationsspridning lyfts fram hela tiden i kommunikationen mellan arbetsgivaren och anställda”, noterar Janne.

Telefonsamtalen till förtroendemännen avslöjar att åtminstone vissa arbetsgivare förstått sig på frågorna bland städarna. Möjligheten för anställda som tillhör en riskgrupp att arbeta under coronavirusepidemin har till exempel setts till genom att byta ut de ställen där de städar.

Hur går det med utkomsten?

Under intervjun berättar några förtroendemän att det varit frivilligt att delta i coronavirusstädning och att arbetsgivaren inte tagit till ett varningsförfarande om anställda vägrat att städa på grund av rädsla för att smittas. Dessa positiva exempel på arbetsgivares agerande är värda ett tack.

Intervjuerna med huvudförtroendemännen ger intrycket att städare inte generellt är rädda för coronaviruset. Orsaken kan vara att det alltid städas i olika slags och utmanande förhållanden och arbetas exempelvis med utsöndringar. 

Enligt förtroendemännen är anställda mer oroade över sin utkomst. Vad om coronaviruskrisen bara fortsätter och fortsätter och permitteringarna leder till omfattande uppsägningar eller konkurser? Vad händer då med städarna? 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa