Nyhet - 11.12.2019 klo 10.04

Inkomstregistret tas i bruk i årsskiftet – bifoga en lönespecifikation till ansökan ännu i januari

Servicebranschernas arbetslöshetskassa har rätt att utnyttja inkomstregistret från 1 januari 2020. I fortsättningen kommer a-kassan att utnyttja de löneuppgifter arbetsgivaren anmält till inkomstregistret för att handlägga ansökningar. Enligt lag ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna till inkomstregistret senast fem dagar efter betalningsdagen.

Uppgifter som ska anmälas är betalningsdagen och lönebeloppet. Uppgifter har anmälts till inkomstregistret sedan början av 2019. Det är möjligt att vi måste be om kompletterande utredningar också i fortsättningen i situationer då uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga.

Förändringen är stor och flera andra användare i tillägg till a-kassorna kommer att samtidigt börja utnyttja löneuppgifterna i inkomstregistret. Därför rekommenderar vi att en lönespecifikation bifogas till ansökan om dagpenning ännu i januari. Då säkerställer vi att ansökan handläggs normalt också fast uppgifterna i inkomstregistret inte är tillgängliga på grund av eventuella problem med att ta i bruk registret.

Fast vi får löneuppgifter från inkomstregistret i fortsättningen ändras inte sökandens anmälningsplikt. I ansökan ska du anmäla ändringar som påverkar utbetalningen av dagpenning på samma sätt som tidigare. Likaså ska du fortsättningsvis ange semester- och sjukdomstider samt frånvaro i ansökan.

Förmånsuppgifter, till exempel beloppet på FPA-förmåner, börjar a-kassan få från inkomstregistret först från början av 2021. Samtidigt börjar vi själva anmäla uppgifter om inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till inkomstregistret.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa