Nyhet - 05.12.2019 klo 15.40
Stridsåtgärd

Industrifackets strejk - hur agera som PAM-medlem

Bild: Getty Images

Bild: Getty Images

Industrifacket har meddelat om stridsåtgärder, som kan beröra även PAM-medlemmar.

För närvarande kan strejken som Industriförbundet har utlyst 9-11.12.2019 även beröra PAM-medlemmar eller synas på arbetsplatser där det förekommer PAM-medlemmar. Industrifacket har haft kollektivavtalsförhandlingar hela hösten. Fortfarande har man inte nått ett förhandlingsresultat som är godtagbart för förbundets medlemmar.

PAM:s organisationschef Heidi Lehikoinen påminner medlemmarna om att det inte är tillåtet att utföra arbete som omfattas av strejken.

Ifall att utförandet av arbete förhindras på grund av strejken, har arbetstagaren rätt till att få lön för maximalt sju dagar. Du hittar mera information om denna rättighet och om övriga implikationer av strejken (permittering, byte av skift eller uppgift) här.

”Ifall du är PAM-medlem och upplever press från arbetsgivarhåll eller om du undrar över något, lönar det sig att vara i kontakt med förtroendemannen på ditt företag eller regionkontoret. Du kan även kontakta PAM:s telefonservice för anställningsärenden”, framhåller Lehikoinen.

Du får aktuell information via Industrifackets egna webbsidor.

Indudstrifackets strejk

Strejken inleds måndag 9.12. och avslutas onsdag 11.12.2019. Strejken berör endast specifika arbetsplatser, se här. 

Industrifacket har utlyst strejk inom förljande avtalsområden:

  • teknisk service och tekniskt underhåll
  • gummiindustri
  • glaskeramisk industri
  • malmgruvorna
  • mekanisk skogsindustri
  • plastproduktindustri och kemisk produktindustri
  • kemisk basindustri
  • teknologiindustrin
  • olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Tilläggsuppgifter ger Industriförbundets förtroendemän eller dejouren för anställningsförhållanden tfn 020 690 447 (vardagar kl. 8.30–15) per e-post lakkopaivystys@teollisuusliitto.fi. Bekanta dig även med frågor och svar om strejken.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa