Nyhet - 21.11.2018 klo 12.46
Samarbetsförfarande

Ikea inleder globala nedskärningar – 33 arbetstillfällen hotade i Finland

Bild: Ikea

Bild: Ikea

Möbeljätten Ikea har meddelat att den inleder samarbetsförhandlingar då den skiftar fokus mot det digitala. I Finland rör nedskärningarna maximalt 33 anställda.

Ikea satsar på digitala tjänster, e-handel och citybutiker och kommer att säga upp 7 500 anställda globalt. Detta omfattar också Finland där nedskärningsbehovet sägs vara 33 arbetstillfällen. Huvudförtroendeman Marcus Krogell på Ikea Finland berättar att kallelsen till förhandlingar var en överraskning för personalföreträdarna.

”I Finland fokuserar samarbetsförhandlingarna på Esbo. De rör stödfunktioner – inte butikspersonalen”, berättar Marcus.

”Omorganiseringen pågår i två år. Det handlar om en lång process”, noterar han.

I Finland rör samarbetsförhandlingarna logistiken, personalförvaltningen och fastighetsavdelningen på Esbo servicebyrå och personalavdelningen på enheten. Enligt företaget är målet att eliminera överlappningar i organisationen. Existerande varuhus moderniseras så att företaget når bättre ut till kunder överallt i Finland.

Ikea Finlands landschef Timo Hulmi berättar att förutom digitaliseringen och urbaniseringen ligger också omvälvningen inom möbelbranschen bakom omorganiseringen av arbetet. Möbler köps allt oftare på webben. Enligt företagets meddelande har Ikeakundernas inköp på nätet nästan tredubblats de senaste fem åren.

Enligt Timo Hulmi skapas nya arbetstillfällen i digitala kedjan medan vissa nuvarande uppgifter försvinner.

”Vi vill skapa arbetstillfällen där vi möter kunder.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa