Nyhet - 31.05.2018 klo 16.07
Kollektivavtalsförhandlingar

Idag förhandlades om arbetsvillkoren inom kopierings- och utskriftsbranschen

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Förhandlarna avancerade idag 31.5 i textfrågorna. Om lönerna förhandlar man senare.

PAM och arbetsgivarnas representant Arbetsgivarna för Servicebranscherna PALTA rf träffades inom ramen för kollektivavtalsförhandlingarna inom kopierings- och utskriftsbranschen.

”Idag avancerade vi i textinnehållet och vi övergår till att förhandla om lönerna senare", berättar PAMs avtalsexpert Markku Saikkonen.

Kollektivavtalet för kopierings- och utskriftsbranschen är allmänt bindande och arbetsvillkoren i avtalet tillämpas av alla arbetsplatser inom branschen.

Kollektivavtalets allmänbindande natur påverkar såväl antalet av organiserade arbetsgivare (som hör till förbundet) som på organiserade arbetstagare. Sådana kollektivavtal som anses representativa för branschen, bekräftas som allmänt bindande. Ett viktigt utvärderingskriterium är sålunda hur stor andel av branschens arbetstagarna som är anställda vid företag som tillhör arbetsgivarförbund.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa