Nyhet - 16.01.2019 klo 11.00
Förbundskongressen

I valet till förbundskongressen som ordnas i juni väljs 373 representanter

PAMs förbundskongress ordnas i Helsingfors 4- 6.6.2019.

PAMs styrelse har bekräftat fördelningen av valdistrikt inför valet till förbundkongressen. Valdistrikten är desamma som landskapsindelningen i Finland, dock så att de riksomfattande avdelningarna utgör en och samma valdistrikt.

Delegaterna till förbundskongressen väljs på följande sätt; från fackavdelningarna inom varje valkrets väljs en delegat per varje 600 medlemmar på basen av det gemensamma medlemsantalet.

Medlemsantalet bestäms utgående ifrån antalet medlemmar som finns på den sista dagen under valets föregående kalenderår. Sålunda väljs 373 delegater i valet till förbundskongressen år 2019.

PAMs förbundskongress ordnas i Helsingfors 4- 6.6.2019. Du hittar PAMs webbplats för förbundskongressen här

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa