Nyhet - 04.03.2019 klo 14.30
Förtroendeman

I rollen som förtroendeman krävs mod och ansvarskänsla

"Vi förtroendemän har ett stort ansvar för välbefinnandet bland personalen. Därför hoppas jag att förtroendemännen inser detta och att sådana som är modiga och ansvarskännande söker sig till uppdraget”, säger förtroendemannen Simone Klimpel-Koskela. Foto: Emilia Kangasluoma.

Simone Klimpel-Koskela är förtroendeman på en arbetsplats där det talas många språk. Hon tar upp fem frågor som hon anser vara viktiga i förtroendemannauppdraget.

Flexibilitet i bägge riktningarna. Arbetsgivaren ger mig tillräckligt med tid för förtroendemannauppdraget. Jag uppskattar att jag har en bra förman och rejäla skiftledare och kan arrangera arbetsskift enligt min vardag. Men du måste själv också vara flexibel – då fungerar samspelet.

Lös problem genom att diskutera. Jag har aldrig haft problem med att ta upp också svåra frågor och upplever att jag kan diskutera med vem som helst. Förtroendemannen ska föra diskussioner och försöka finna lösningar till problem. Då ska du inte bli och vänta – bättre att utreda frågorna genast. Oftast räcker det med att diskutera. Det tråkigaste är om det börjar spridas rykten eller någon insjuknar därför att frågan inte löses. Sådant kan ändå förhindras. I problematiska situationer ska anställda inte gå med på vad som helst utan vända sig till sin förtroendeman och berätta om situationen. Därför finns vi till. Har arbetsplatsen inte en förtroendeman kan du alltid vända dig till PAM.

Ta ansvar. Jag blev förtroendeman på Radisson Blue Plaza eftersom förra förtroendemannen hoppades att jag skulle ta över. Sedan valdes jag till detta uppdrag som jag skött i över två år. Tillit uppstår inte av sig själv utan du bygger broar tillsammans med arbetsgivaren och arbetskamraterna. Vi förtroendemän har ett stort ansvar för välbefinnandet bland personalen. Därför hoppas jag att sådana som är modiga och ansvarskännande söker sig till uppdraget. Det kan hända sig att jag ställer upp i förtroendemannavalet i höst – tiden får utvisa.

De som pratar andra språk ska med. Jag hoppas att också andra än finskspråkiga söker sig modigt till förtroendemannauppdraget på sina arbetsplatser. I många länder är fackförbund och förtroendemän okända fenomen – därför kan det kännas något främmande till en början. Uppdraget kan dock vara givande och om du över huvud är intresserad av arbetslivsfrågor är detta verkligen något för dig.

Perspektiv. En gång i tiden arbetade jag på en advokatbyrå så jag känner till juridik ganska bra. För mitt förtroendemannauppdrag har jag bland annat satt mig in i arbetslagstiftningen och uppsägningspraxisen i Finland. Mina arbetsresor tar runt tre timmar varje dag och på tåget sitter jag oftast med en bok i handen. Jag har gått grund- och fortsättningskurserna för PAM-förtroendemän. På dem har jag fått höra hur dåligt många kan ha det. Det har också öppnat mina ögon. Arbetsgivare inser inte alltid att anställda är de som utför arbetet varje dag och skapar därmed vinst för företaget. Anställdas motivation stärks med uppskattning och uppmuntran.

På arbetsplatser hålls förtroendemanna- och arbetarskyddsval hösten 2019. Vid behov kan val hållas när som helst – till exempel om en förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag eller det ska väljas en helt ny förtroendevald. Läs mer här.

Simone Klimpel-Koskela toimi aikoinaan Saksassa asianajajavirkailijana.

Vem är Simone Klimpel-Koskela?

• restauranganställd och förtroendeman på Radisson Blue Plaza i Helsingfors
• född i Tyskland
• 42 år
• bor med sin familj i Hausjärvi på en gård med djur (Goatshit Farm)
• fritidssysslor inkluderar djurskötsel, tillverkning av getost och byggprojekt
• anslöt sig till PAM år 2011 då hon ville få sitt arbetslöshetsskydd i ordning

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa