Nyhet - 24.01.2020 klo 10.00
Kollektivavtalsförhandlingar

I kollektivavtalsförhandlingarna inom fastighetsservicebranschen behandlades bland annat frågor som hänför sig till ändringar i arbetstidslagen

Bild: Susanna Kekkonen.

Bild: Susanna Kekkonen.

Arbetsvillkor för fastighetsservicebranschens anställda förhandlades åter igår. Förhandlingarna fortsätter nästa veckas tisdag och torsdag.

I förhandlingarna mellan PAM och Fastighetstjänsterna rf behandlades i går bland annat frågor som hänför sig till ändringar i den nya arbetstidslagen. PAM förtydligade ytterligare sina förslag  vid förhandlingsbordet igår. Målet är att i de nya bestämmelserna beakta den nya arbetstidslagen.

”Tisdag 28.1 förhandlar vi åter. Då hämtar bägge parterna sina specificerade förslag till förhandlingsbordet”, kommenterar PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo om läget inom fastighetsservicebranschens förhandlingar.

Förhandlingarnas närmare innehåll öppnas i mån av möjlighet senare då förhandlingarna framskrider.

I kollektivavtalsförhandlingarna strävar man till att bygga en samförståelse mellan förhandlingsparterna angående flera delar som skapar en helhet. Det här betyder att man om separata delar kan förhandla först då helheten kartlagts. Inom fastighetsservicebranschen lägger man märke till texternas tydlighet och att de är lättförståeliga. Det underlättar att bestämmelser efterföljs i branschföretag.

PAM:s styrelse har beslutat om målsättningarna för förhandlingarna. Under förhandlingarnas gång har branschkommittéen och PAM:s styrelse behandlat förhandlingsläget.

Fastighetsservicebranschens allmänt bindande kollektivavtal utgår nästa veckas fredag.  Under så kallat avtalslöst tillstånd tillämpas bestämmelser i det gamla avtalet fram tills dess att ett nytt kollektivavtal finns.  

Ifall du vill bli kvitt konkurrenskraftsavtalet, underteckna vädjan och ge ditt stöd för förhandlingarna inom servicebranscherna!

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa