Nyhet - 09.10.2018 klo 08.40
Arbetslagstiftning

I genomsnitt fler tvisteärenden i små företag

Det finns i genomsnitt fler tvisteärenden i mikroföretag, och många av dem handlar uttryckligen om uppsägningar. Foto: Getty Images

Det finns i genomsnitt fler tvisteärenden i mikroföretag, och många av dem handlar uttryckligen om uppsägningar. Foto: Getty Images

Att luckra upp uppsägningsskyddet medför fortfarande en risk för anställda, även om det enligt det nya lagförslaget endast skulle beröra företag med mindre än 10 personer. Enligt PAM:s statistik finns det i dessa s.k. mikroföretag i genomsnitt klart fler tvisteärenden.

Nu har regeringen planer på att man i företag som sysselsätter mindre än 10 personer lättare än tidigare kan säga upp anställda på grund av personliga skäl. I det ursprungliga förslaget var gränsen 20 personer. Detta ändrar dock inte det faktum att uppsägningen genom det nya förslaget blir lättare i de företag som redan nu har flest tvistemål. Statistiken visar att små företag med mindre än 20 anställda inom privata servicebranscher har relativt sett fler tvisteärenden än stora företag – och i mikroföretag med mindre än 10 anställda är denna trend ännu tydligare.

Cirka 21 procent av löntagarna inom servicebranschen jobbar i företag med mindre än 10 anställda, framgår det av Statistikcentralens uppgifter. Samtidigt berörde cirka 31 procent av samtliga tvisteärenden i PAM:s tvisteregister 2017 företag med mindre än 10 anställda. Samma sak kan uttryckas så att en anställd i ett mikroföretag hade cirka 70 procent större sannolikhet att i sitt jobb råka ut för ett problem som blev ett tvisteärende som PAM fick hantera.

Antalet tvisteärenden i PAM:s tvisteregister var totalt 892 under fjolåret.

Enligt PAM:s förhandlingschef Juha Ojala kan ett skäl vara att man i en del småföretag inte känner till lagar och kollektivavtal tillräckligt väl. Små företag saknar ofta personalchef eller någon annan expert på arbetslivsfrågor, säger Ojala.

PAM:s medlemmar kontaktar förbundet i arbetslivsfrågor cirka 50 000 gånger årligen. Av de fallen registreras knappt tusen – förra året alltså 892 stycken – som tvisteärenden. Av dem går årligen cirka tvåhundra vidare till rätten. Cirka hälften av såväl tvistefrågor som de frågor som går till rätten handlar uttryckligen om uppsägningar.

PAM har motsatt sig lagförslaget  om att luckra upp uppsägningsskyddet, eftersom det sätter de anställda i en ojämlik ställning, bidrar till större osäkerhet och är ineffektivt.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa